Філія Васильківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів КЗ "Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

Організація виховної та позакласної роботи в школі

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.
Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.
Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

• Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
• Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.
• Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.
• Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
• Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

 

      

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:
 - реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 - залучення молоді до національної та світової культури;
 - збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 - виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 - забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
 Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
·