Філія Васильківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Семінари

                                                                                        Обласний  семінар   ЗДВР

Березень 2011 р.

 

Виступ на тему:

«Формування громадянської компетентності

як однієї з ключових компетентностей людини у системі виховної роботи Васильківської ЗОШ I-III ступенів»

 

 

                                   

        Одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти, що має на меті  підготовку молоді до активної участі  в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності.

                          Слайд № 1

Громадянська компетентність — одна з ключових компетентностей людини. Це здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства.

 Саме тому, формування громадянської компетентності є одна з ключових компетентностей людини у системі виховної роботи Васильківської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

                     

                          Слайд № 2

Васильківська ЗОШ І – ІІІ ступенів заснована в1977 році. Директор школи

Глубокий М.А..В школі навчається 103 учня. Педагогічний колектив складається з

18 чоловік.

 

                         Слайд № 3

Структура формування громадянської компетентності у нашій школі включає  в себе  роботу курсу «Громадянська освіта»,спецкурсу «Європейський вибір України», Євроклубу , правового клубу «Закон і ми», шкільного самоврядування , гурткову роботу , предмети суспільно-гуманітарного циклу, виховні заходи .

 

                         Cлайд № 4

 

Виховна робота  школи спланована у відповідності до комплексно-цільової програми «Я—людина , патріот , громадянин», роботу над якою ми почали у 2008 році . Метою Програми є поліпшення патріотичного виховання школярів , формування людини-громадянина, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення  та  самореалізації , виховання у неї почуття відповідальності , високої духовності.

                     Слайд № 5

 

Виходячи з цього, ми  визначили виховну проблему школи («Духовно-моральне виховання творчої особистості»), над якою працюємо в даний час .

 

                                   Слайд № 6.

Основні заходи , спрямовані на реалізацію Програми , охоплюють такі напрямки виховання , як громадянське , родинно-сімейне , військово-патріотичне , трудове, моральне , екологічне та превентивне . Працюючи над проблемою «Духовно-моральне виховання творчої особистості», педагогічний  колектив  нашої  школи  визначив  завдання з формування громадянської компетентності  на кожному ступені освіти.

 

 

                   Слайд № 7

           Зокрема,  особливістю завдань громадянської освіти в початковій школі є створення умов для формування елементарних знань про державу, закони, права і відповідальність людини і громадянина,  основні моральні цінності і норми поведінки. З цією метою вчителі початкових класів проводять бесіди про державні символи , інформаційні хвилинки («Які права та обов’язки має громадянин?», «Що таке Конституція», «Що таке повноваження», «Що таке демократична держава»), уроки гарної поведінки , уроки мужності , конкурси малюнків ( «Я і мої права»).

В основній школі,  Забезпечення учнів знаннями і навичками, які необхідні для участі у житті класу, школи, громади (співпраця, співробітництво, комунікації, повага до інших, толерантність, права та обов’язки, розв’язування конфліктів).

 У старшій школі концентруємо увагу на  політологічних, правових й економічних аспектах громадянської компетентності, які передбачають глибоке розуміння учнем сутності демократії, форм участі громадян у житті суспільства і держави, їхніх прав і обов’язків, прав і свобод людини, форм і функцій державної влади, процесів прийняття рішень та контролю за ними, суті ринкових відносин, економічних чинників розвитку демократичного суспільства.

 

                               Слайд № 8

З метою  виховання  у  молоді здатності  ефективно  розв’язувати  проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях , розвитку лідерського потенціалу  учнів у школі організована робота  учнівського самоврядування шляхом створення  Шкільної парламентської республіки . Традиційно в ігровій формі готуємо дітей до політичної боротьби за вищу владу — виборів Президента , формуємо вміння виробляти та відстоювати свої інтереси на різних рівнях . У шкільній країні працюють депутатські комісії ( навчальна , дисципліни і порядку, господарча, з питань інформації, культури і здоров’я ), які сприяють збагаченню духовної культури учнів, організовують взаємодопомогу в навчанні, проводять трудові операції ,

 

 

                                      Слайд № 9

       Створенню шкільного парламенту, розвитку активної, компетентної особистості сприяє вивчення курсу «Громадянська освіта», який у нашій школі було запроваджено з 2002 року. Мета курсу: «Навчання і виховання громадян України, створення умов для формування інноваційної особистості». Заняття на тему «Політична еліта та політичні лідери України» пройшов з використанням інтерактивної вправи «Громадянський діалог» та проведенням рольової гри.

           Презентація проектів «Створюємо газету, раді чи телеканал».Школярі продемонстрували багатофункціональність ЗМІ як потребу суспільства, показали взаємодію громадян і ЗМІ в процесі розвитку громадянського суспільства. Старшокласники прагнули показати  вплив інформації на людину, критичне ставлення до  неї. Найвдалішими проектами були : телеканал «Учнівський голос», журнал «Однокласник», газети «Шкільний вісник», «Вільне слово».

 

 

 

 

 

                                    Слайд № 10

В нашій школі вивчається спецкурс «Європейський вибір України» . Найкраще розкрити творчий  потенціал учнів  при  вивченні  даного  курсу  вдається , впроваджуючи  в  навчальний  процес  метод  проектів . Учні 11-го класу спільно працювали над проектом «Україна XXI століття в «європейському домі». Мета проекту: сформувати комплексне уявлення про місце України в інтеграційних процесах Європи в XXI столітті. Випускники підготували пакет матеріалів, обробили результати анкетування, випустили стінгазету «Європейський Союз», провели шкільну конференцію, загальношкільне свято «День Європи в нашій школі». Також було проведено захист проектів на тему: «Україна і Європейський Союз».

 

                               Слайд № 11

Провідну  роль у формуванні громадянської компетентності відіграють предмети освітньої галузі “Суспільствознавство”: історія , правознавство , етика. На уроках історії учні знайомляться з видатними історичними постатями , перегортають героїчні й трагічні сторінки історії України. З нагоди святкування Перемоги у Великій Вітчизняній війні  було проведено усний журнал «Незабутній День Перемоги».  «Уроки гарної поведінки» заняття з етики в 6 – 7 класах, «Що таке совість?» в 5 класі. Диспут «Діти в правовій державі».

 

                                         Слайд № 12

    Важливе місце у формуванні нового покоління громадян України займає правова  культура.    З метою формування навичок правомірної поведінки у школярів, вироблення вміння користуватися нормативними та міжнародно-правовими актами у школі організовано роботу правового клубу «Закон і ми».

              З метою спрямувати пізнавальну активність старшокласників на самовдосконалення , творчий ріст особистостей, розв’язання складних проблем, сприяння формуванню правосвідомості підлітків шляхом конкретизації норм моралі і права стосовно їхньої безпосередньої поведінки проводився диспут «Діти в правовій державі», конкурс «Кращий правознавець» , ділова гра «Закон і ми», заняття на тему «Права і свободи людини і громадянина», «Як громадяни беруть участь у житті держави?», «Що означає бути громадянином?»

       Щороку члени  правового  клубу    проводять   тиждень  правових  знань  до  Міжнародного  дня  прав  людини .  Старшокласники  готують  правові лекторії , проводять тематичні виставки(«Право і закон»), ігри ерудитів(«У колі правознавців»), інтелектуальні ігри ( «Орбіта» для учнів 9-11 кл.), організовують засідання «круглого столу»( тема одного з них «10 грудня—Міжнародний день прав людини»).

     Учні  нашої  школи  здобувають  перемоги  на  районних  олімпіадах .

 

 

                                   Слайд № 13

Україна є сусідкою великого об’єднання держав Європи - ЄС. Загальна стратегічна мета країни — отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Молодь стала сьогодні тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за наше спільне майбутнє. Відчувати себе європейцями дають змогу уроки ЄВУ , засідання Євроклубу, який працює у нашій школі 2-й рік поспіль. Робота  Євроклубу  сприяє   засвоєнню учнями  європейської  тематики  як  нового  виміру , набуттю  комунікативної  компетентності , розвитку  вмінь працювати  з  інформацією, спілкуватися , дозволяє  створювати  справжній  європейський  настрій  серед  його  членів .

На одному із засідань  Євроклубу  були проведені дебати «Україна  та  ЄС — шанс чи загроза?» В  рамках  Міжнародного  дня  прав людини  члени  Євроклубу  в  усіх  класах  провели  міні-лекції  «Роль  і  місце  України  в  діяльності  ООН», «Загальна Декларація прав людини і Україна».

 

 

                                     Слайд № 14

Помітну  роль  у  формуванні  громадянської  компетентності  відіграє гурткова  робота  у  школі , яка  організована  за  такими  напрямками : військово – патріотичний ( гуртки «Козацький гарт», «Історія українського козацтва») , туристсько-краєзнавчий , еколого-натуралістичний ( «Юні друзі природи») .

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, відродженню національних традицій, глибшому знайомству з героїчним минулим України сприяє робота гуртка «Козацьки гарт.

В рамках гуртка «Історія українського козацтва» було проведено громадянський діалог «Козаки—справжні патріоти України».

       Члени туристсько-краєзнавчого гуртка взяли участь у конкурсі екскурсійних маршрутів «Туристичні перлини Петропавлівщини»,  з метою поглиблення знань про рідний край відвідали природні пам’ятки України : дендропарк «Софіївка» в м.Умань та Нікітський ботанічний сад в м.Ялта.

 Мета громадянської  освіти — створення  сталого  суспільства . А  щоб  його  створити , необхідно  змінити  наше  ставлення  до  проблем навколишнього  середовища  і  формувати  активну  позицію  у  їх   розвязанні. Це  і  є змістом  роботи  гуртка  «Юні  друзі  природи».Юні екологи, ведучи діалог на теми «Екологічна культура— показник цивілізованої нації».

Окрім того , у школі функціонує гурток за  проектом  «Школа  проти  СНІДу», заняття  якого  проходять  у  формі  тренінгів і мають  на  меті формування здорової особистості , розвиток уміння  будувати  рівноправні стосунки  з  дорослими , однолітками , гідно  обстоювати свою позицію. Учасники проекту вчаться виявляти  людяність  і співчуття  до  тих , хто  цього  потребує , оволодівають правилами толерантного спілкування . Формуванню активної громадянської позиції учнів сприяло тренінгове заняття «Ні!» наркотикам», яке допоможе дітям зробити правильний, свідомий вибір  у майбутньому житті (під час тренінгу проводилася гра «Вірю—не вірю»,  учні озвучували конкретні цілі, яких вони хотіли б досягти).

 

                                 Слайд № 15

Вихованню свідомого громадянина , патріота України , який має духовно-моральні якості , ціннісні орієнтації, сприяли такі виховні заходи , що проводилися у нашій школі, як :   -  громадянське шоу «Я люблю Україну»

-  тематичний вечір «Цих днів не замовкне слава»

-  правова година «Ми і закон»

-  вечір – реквієм «Дзвони Чорнобиля»

- година громадянськості «Солов’їну, барвінкову українську рідну мову вдар дали мені батьки»

- лінійка памяті «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим»

    - година скорботи «Запали свічку памяті».

 

                                Слайд № 16

Цікавим  був позакласний захід «Я люблю Україну». Громадянське шоу, де команди старшокласників змагалися в різноманітних конкурсах: «Моя держава – Україна», «Правовий ринг», «Громадянський турнір». Головна мета свята – пропаганда прав і свобод людини і громадянина, виховання особистісних рис громадянина України, формування громадянської компетентності старшокласників.

Непідробний інтерес  у  наших дітей  викликає  історія  рідного  краю, минуле і культуру якого вони прагнуть вивчати не лише на уроках історії . З цією метою було організовано екскурсію до Петропавлівського краєзнавчого музею.

Таким  чином , система  виховної роботи нашої  школи  сприяє підготовці  учнів  до активного  громадянського  життя , інтенсивному  розвитку особистості , дає  можливість  виробити  цивілізований  погляд  на  історію і  суспільство ,  який  може  бути  визначено  такою  оцінкою : «Я —громадянин  України , я — громадянин  Європи , я — громадянин  світу» .

Виходячи з діяльності школи над громадянською компетентністю необхідно:

 

 

                            Слайд № 17

 

                                                 РЕКОМЕНДАЦІЇ :

 

          1. Продовжувати роботу над формуванням громадянської компетентності як

              інтерактивної якості інноваційної особистості.

 

    2. Вдосконалювати зміст громадянського виховання, розбудовуючи систему

        позакласної та позашкільної роботи.

 

 

    3. Створювати сприятливі умови для формування та розвитку

        високопатріотичної , творчої , освіченої та активної особистості.