Філія Васильківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Навчально-виховна робота школи

Виховна робота
 
 

Виховна робота


 

Організація виховної та позакласної роботи в школі

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.
Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.
Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

• Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.
• Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.
• Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.
• Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.
• Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми виховання учнів 1-11 класів», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
Формами організації виховної діяльності в школі є:

• Трудові десанти по озелененню класних кімнат, приміщення та території школи.
• Екскурсії на підприємства міста, до місцевого краєзнавчого музею, містами України.
• Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, допомога ветеранам ВВВ та їх вдовам.
• Бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси.
• Учнівське самоврядування, діяльність дитячої незалежної організації «МОС» (Ми Одна Сім’я).
• Бесіди, лекції, робота школи «Ввічливих малят»; корекційно-виховні заходи.
• Робота педагогічного консультпункту для батьків та учнів, корекційна робота психолога та соціального педагога з учнями.
• Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.
• Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, шкільні традиційні свята.
• Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, походи в довкілля, дні здоров’я, шкільні туристичні змагання.

      
Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:
 - реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 - залучення молоді до національної та світової культури;
 - збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 - виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 - забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
 Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
·       План виховної роботи на 2011 – 2012 н. р.
Завдання:
1)    створення шкільної системи виховної роботи
2)    гармонійний розвиток особистості учня враховуючи його вік, інтелект й інтереси
3)    виявлення і розкриття природних здібностей кожного учня.
 
 
Стан викладання та рівень знань учнів з російської мови та світової літератури.
Виступ на педраду 29.12.2010р.
      Згідно річного плану та плану атестації педагогічних працівників в міжатестаціний період членами атестаційної комісії відвідано 23 урока.
              Глубокий М.А. – 7 уроків
              Круголь М.О. -    11 уроків
              Глубока С.П. -      5 уроків
      За основу в роботі вчителька бере нормативно – методичні рекомендації, освітні стандарти, листи МОН України. Світова література та російська мова – це предмети інваріантної частини навчального плану, викладаються за програмами для ЗНЗ з українською мовами навчання 5 – 9 класи ( російська мова) за редакцією Ґудзика І.І
(2006 рік). Світова література 5 – 9 класи за програмою для ЗНЗ для 5 – 12 класів
за редакцією Наливайка Д.С. (2005 рік), 11 клас за програмою ЗНЗ 5 – 11 класи за
редакцією Задонського (2001 рік). Забезпеченість підручниками 100% .
      Тамара Іванівна має високий рівень активно – творчого потенціалу, професіоналізму,
Творчо працювала над науково – методичною проблемою «Розвивальне навчання як
засіб активізації пізнавальних інтересів учнів на уроках.
       Вона конструктивно сприймає нові педагогічні ідеї. Постійно працює над розробкою і використаннями прийомів нових педагогічних технологій, зокрема
      Технологія проблемного навчання:
       Прийоми: «Мозковий штурм, літературні диктанти», створення асоціативних ланцюжків,
                          «Кому належать ці речі», «Інформаційний пакет», «Візитна картка».
            Ігрові технології навчання
         Прийоми: «Репортаж з місця подій», «Дозвольте запитати», «Поговори зі мною»,
                              діалогові ситуації, завдання імітаційного характеру «Пізнай, прокоментуй».
       Особистісно- орієнтоване навчання
   Прийоми: складання конспектів, схем, таблиць, елементи технології «Ситуація успіху»:
                     «Порушена послідовність», стратегія «Дискусійний клуб», «Поетичні пазли»,
                     «Вільне письмо», «Збережи останнє слово за собою», прийом «Кутки»,
                      «Альтернатива», «Сніжна грудка».
       Інтерактивне навчання
    Прийоми: «Що? Де? Коли?», «Мої думки», «Кошик», «Екскурсія в минуле героя»,
                        «Створи відіокліп», «Літературне лото», «Хто справжній герой».
       Ситуативні вправи
     Прийоми: «В гостях у Робінзона», «Швидка допомога», «Запам’ятай, Скрудже».
                         «Що було, є, що буде».
        Розвивальне навчання
       Прийоми: ігри «Не розірви ланцюжок», гра – екскурсія «В майстерні Робінзона Крузо»
                                   рольова гра «Касандро, ти права», «Я так думаю», «Я це знаю краще»,
                                   «Склади щоденник Жульєна Сореля», «Передай далі».
        Все це розвиває креативність учнів, формує мовленнєву компетентність учнів, оптимізує
 індивідуальну , групову, фронтальну форми організації навчальної діяльності учнів на
 уроках. Тамара Іванівна намагається знайти шляхи вдосконалення навчально – виховного
 процесу, що сприяло самовираженню учнів, їх особистісно – ціннісному ставленню до
 навчання, вмінню виконувати творчі завдання, що сприяє формуванню навчальних
 компетентності.
        Вчителька має власні наробки по темах «Формування життєвих компетентності учнів в
 6 класі на уроках зарубіжної літератури», зробила збірку інтерактивних вправ і завдань по технології «Нова освіта», «Развитие ситуативной речи в 7 классе».
        Узагальнила досвід роботи з науково – методичної проблеми «Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальних інтересів учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури».
           У 2009 році провела районний семінар вчителів російської мови та зарубіжної літератури.
           Машкалова Тамара Іванівна приймає активну участь у роботі шкільного методичного
об’єднання вчителів гуманітарного напрямку: готувала доповіді, виступи, проводила відкриті уроки, тижні російської мови і світової літератури. Вона є членом методичної ради школи, відповідає за випуск методичних бюлетенів.
          Для підвищення свого професійного рівня використовує матеріали ППД вчителів – новаторів Фурсової Л.О., Пуленої Г.О., ведучих методистів А.Гіна, Пироженко, Скаткіної, працює над самоосвітою.
          Підготувала матеріал на обласну педагогічну ярмарку на тему «Інтерактивні вправи і завдання по технології «Нова освіта»».
         Все це сприяло підвищенню рівня знань учнів про що свідчить моніторинг.
 
Російська мова
2009 – 2010 рік
 
 
10 – 12 балів
7 – 9 балів
1 – 3 балів
Річна
9 %
42,14 %
4 %
семестр
-
43,14 %
3,92 %
 
знизилось
підвищилось
знизилось
 
Зарубіжна (світова) література
2009 – 2010 рік
 
 
 
10 – 12 балів
7 – 9 балів
1 – 3 балів
Річна
12 %
58 %
10 %
семестр
2,8 %
48,6 %
4,2 %
 
знизилось
знизилось
знизилось
 
 
 
 
 
Підготувала ЗДНВР                             Круголь М.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильківська ЗОШ
Наказ
 “ 19 ” грудня 2011 р.                                       № 302
 
 
 “Про вживання дієвих заходів щодо
 попередження трагічних випадків
 з дітьми”
                        З метою вжиття дієвих заходів щодо попередження трагічних випадків з дітьми у зимовий період на льоду, під час зимових канікул та у зв’язку із святкуванням новорічних та різдвяних свят, проведення святкових вечорів та ялинок, інших масових заходів,
Н А К А З У Ю :
  1. Класним керівникам, заступникам директора з НВР :
            Забезпечити безпечні умови навчання та відпочинку учнів та вихованців школи  у зимовий період та період зимових канікул.
            Обов’язково погоджувати з місцевим органом Державного пожежного нагляду місця проведення святкових заходів.
            Вжити заходів на дотримання Правил пожежної безпеки, вимог електробезпеки, Правил масового перебування дітей в приміщенні під час проведення новорічних та різдвяних свят.
            Відповідно до ст. 2 Закону України “Про пожежну безпеку” завгоспа школи Мартинанко Н.М. призначити  відповідальну за стан пожежної безпеки, електробезпеки, Лозову О.М. та Тарасевич М.Л. призначити відповідальну  за охорону життя і здоров’я дітей під час проведення масових заходів.
           Класним керівникам терміново  провести на належному рівні інструктаж з учнями (вихованцями) щодо попередження та унеможливлення трагічних випадків на льоду, під час проведення масових заходів на весь зимовий період.
            Заступнику директора школи Тарасевич М.Л.  до 29 грудня мати відомості про місцезнаходження кожного учня у святкові та канікулярні дні.
            Спільно з позашкільними закладами освіти залучити учнів до культурно – масових та спортивних заходів.
            Чітко виконувати правила проведення туристських походів і екскурсій з учнівською молоддю, які затверджені наказом МО України №52 від 03.03.1993 року.
            При оформленні ялинки заборонити : використовувати для прикрас легкозаймисті іграшки; застосувати свічки, бенгальські вогні, феєрверки, пітарди; обкладати підставку і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не просочені вогнезахисною сумішшю.
  1. Тарасевич М.Л. Інформацію про проведення роз’яснювальної роботи з профілактики дитячого травматизму подати до райво до   12. 01.2012 року.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Тарасевич М.Л.                               
 
 
   Директор шкооли                   М.А.Глубокий