Філія Васильківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Наради

Т  Е  М  А  Т  И  К  А
нарад  при  директорі  у Васильківській ЗОШ І-ІІІст.
на 2011-2012н.р. 
С Е Р П Е Н Ь
1.     Забезпечення  організованого  початку  нового  навчального  року:
-        конкретизація  робочого  навчального  плану;
-        уточнення  контингенту  учнів  по  класах,  оформлення  соціально-педагогічного  паспорту  школи;
-        створення  необхідних  умов  для  навчання  і  виховання  дітей  шестилітнього  віку;
-        уточнення  положення  про  чергування;
-        результати  перевірки  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  у  всіх  класних  приміщеннях  школи.
2.     Стан  техніки  безпеки  в  майстернях,  спортзалі,  навчальних  кабінетах.
3.  Забезпечення  участі  вчителів  у  заходах  міської  конференції.
 
В Е Р Е С Е Н Ь
1.     Підготовка  та  оформлення  шкільної  документації  на  2005-2006  н.р.
2.     Стан  роботи  шкільної  бібліотеки  щодо  збереження  підручників  та  забезпечення  учнів  підручниками  на  новий  навчальний  рік.
3.     Стан  відвідування  учнями  школи.
4.     Трудовлаштування  учнів  9,  11-х  класів.
5.     Організація  харчування  учнів  школи.
6.     Про  організацію  навчання  хворих  дітей  на  дому.
7.     Стан  забезпечення  учнів  шкільною  формою,  змінним  взуттям,  підручниками.
8.     Організація  роботи  факультативів,  гуртків,  секцій.
9.     Робота  класних  керівників  щодо  залучення  позабюджетних  коштів,  поповнення  шкільного  батьківського  фонду.  Організація  звітності  за  використані  кошти,  оформлення  відповідної  документації.
10.  Про  святкування  Дня  міста  Ірпеня.
11.  Організація  роботи  методичних  об’єднань,  творчих  груп,  семінарів.
 
Ж О В Т Е Н Ь
1.     Про  підготовку  учнів  до  участі  в  шкільних  та  міських  предметних  олімпіадах.
2.     Робота  по  продовженню  збору  та  поповнення  музеїв  краєзнавчими    матеріалами.
3.     Організація  проведення  осінніх  канікул.
4.  Про  роботу  з  технічним  персоналом.
 
Л И С Т О П А Д
1.     Про  хід  атестації  педагогічних  кадрів  школи.
2.     Підсумки  рейтингу  роботи  учителів  школи  за  І  чверть.
3.     Про  дотримання  вимог  санітарно-гігієнічного  режиму  в  школі.
4.     Про  проведення  інвентаризації  шкільного  майна.
5.     Аналіз  організації  роботи  шкільного  наукового  товариства  учнів  - членів   МАН  України.
6.     Про  виконання  педагогічними  працівниками  правил  внутрішкільногорозпорядку.
Г Р У Д Е Н Ь
1.     Про  стан  ведення  щоденників  зошитів  та  шкільної  документації  учнями  та    вчителями  школи.
2.     Організація  виховної  роботи  з  учнями  з  неблагонадійних  та  багатодітних  сімей.
3.     Аналіз  успішності  за  І  семестр  2005-2006  навчального  року.
4.     Про  план  проведення  зимових  канікул.
5.     Забезпечення  участі  школярів  у  міських  предметних  олімпіадах.
6.     Про  перевірку  виконання  програм  за  І  семестр.
7.     Про  спільну  роботу  класного  керівника  та  психолога  з  учнями,  схильними  до  девіантної  поведінки  та  їх  батьками.
8.     Про  проведення  додаткових  та  індивідуальних   занять.
 
С І Ч Е Н Ь
1.     Про  календарне  планування  та  планування  виховної  роботи на  ІІ  семестр.
2.     Стан  навчальних  приміщень,  проведення  профілактичного  ремонту.
3.     Організація  повторення  навчального  матеріалу.
4.     Забезпечення  участі  вчителів  у  заходах  міської  конференції.
5.     Про  роботу  прес-центру  ЗНЗ,  редколегії  „Шкільного  дзвінка”.
 
 
Л Ю Т И Й
1.     Стан  відвідування  учнями  школи  та  роботу  з  попередження  правопорушень.
2.     Аналіз  роботи  шкільних  МО  та  творчих  груп.
3.     Результативність  роботи  з  обдарованими  і  слабовстигаючими  учнями.
4.     Хід  підготовки  до  атестації  вчителів.
5.     Аналіз  проведення  рейтингової  оцінки  роботи  вчителів  школи.
6.     Результативність  позакласної  роботи,  участі  учнів  школи  в  міському  огляді  художньої  самодіяльності.
7.     Обговорення  пропозицій  до  плану  роботи  школи  на  новий навчальний  рік.
8.     Організація  підготовки  дітей  до  школи.
 
 
Б Е Р Е З Е Н Ь
1.     Якість  ведення  класних  журналів.
2.     Про  результати  участі  учнів  школи  в  міських  та  обласних  предметних  олімпіадах.
3.     Організація  підготовки  учнів  до  державної  атестації.  Складання  списків  учнів  щодо  вибору  предметів  державної  атестації.
4.     Про  роботу  батьківських  класних  комітетів.
5.     Про  проведення  весняних  канікул.
6.     Про  перевірку  документації  на  видачу  свідоцтв  та  атестатів.
 
 
К В І Т Е Н Ь
1.     Підготовка  до  проведення  державної  атестації  у  3(4)-х,  9-х,  11-х  класах.
Організація  консультацій  та  додаткових  занять.
2.     Результативність  діяльності  шкільних  музеїв  та  їх  роль  в  навчально- виховній  роботі.
3.     Стан  техніки  безпеки  в  майстернях,  спортзалах,  навчальних  кабінетах.
4.     Про  підготовку  та  проведення  навчально-виробничої  практики.
 
Т Р А В Е Н Ь
1.     Про  літнє  оздоровлення  учнів  школи.
2.     Про  підготовку  документації  для  проведення  державної  атестації.
3.     Про  завершення  навчального  року  та  оформлення  необхідної  шкільної  документації.
4.     Про  проведення  ремонтних  робіт  у  школі.
5.     Про  роботу  школи  в  літній  період.
6.     Про  нагородження  кращих  учнів  школи  за  підсумками  навчального  року.
7.     Аналіз  виконання  програм.
8.     Про  результати  рейтингу  діяльності  вчителів  за  навчальний  рік.
9.     Про  підготовку  до  свята  Останнього  дзвоника.
10.  Про  стан  учбових  кабінетів,  складання  планів  подальшого  удосконалення  їх  дидактичної  та  матеріально-технічної  бази  навчання.
11.  Результативність  роботи  вчителів  3,  4-х  класів  та  рівень  підготовки  учнів  по  закінченню  початкової  школи.
 
Ч Е Р В Е Н Ь
1.     Про  виконання  плану  роботи  школи.
2.     Про  виписку  документів  про  освіту.
3.     Про  проведення  випускного  вечора.
4.     Обговорення  підсумків  проведення  навчально-виробничої  практики.
5.     Обговорення  результатів  контролю  за  виконанням  плану  проведення   навчальних  екскурсій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орієнтовна циклограма питань, накази з яких шороку можуть
видавитись у школі (в одні й ті самі строки)


Серпень

1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією школи.
2. Про організацію роботи школи в новому навчальному році.
3. Про затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік.
4. Про затвердження правил внутрішньошкільного трудового розпорядку.
5. Про підсумки організації літнього відпочинку учнів, практики, роботи на навчально-дослідній ділянці.
6. Про призначення відповідальних у новому навчальному році: за охорону праці, пожежну безпеку, експлуатацію котлів (опалювальних та водогрійних), за електрогосподарство, організацію суспільне корисної праці, проведення масових заходів, походів, змагань тощо, виконання програм з основ безпеки життєдіяльності.
7. Про організацію харчування учнів 1—11-х класів, призначення відповідального за цю роботу.
8. Про призначення працівника, відповідального за роботу із сиротами, учнями, які позбавлені батьківського піклування, дітьми з багатодітних сімей.
9. Про поділ класів па підгрупи для вивчення окремих предметів (згідно з навчальним планом).
10. Про призначення вчителів фізкультури для роботи з учнями, які віднесені до спеціальної групи.
11. Про зміни в режимі роботи школи в новому навчальному році.
12. Про календарне планування вчителями-предметникамн роботи на навчальний рік.
13. Про розподіл педагогічного навантаження на навчальний рік.
14. Про розподіл коштів для позакласної роботи на навчальний рік.
15. Про призначення класних керівників.
16. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.
17. Про призначення відповідальних і встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями.
18. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.
19. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в навчальному році.
20. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини.
21. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів (вихованців).
22. Про створення комісії із запобігання правопорушенням, злочинності й бездоглядності.
23. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового способу життя.
24. Про призначення відповідального за ведення документації в школі.
25. Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та облік військовозобов'язаних.
26. Про відрядження педагогічних працівників школи на курси в новому навчальному році.
27. Про розподіл та закріплення шкільних приміщень за класами, окремими особами, визначення відповідальних за збереження інвентарю, підручників, художньої літературн, навчально-наочних посібників.
28. Про організацію заходів з ЦО в новому навчальному році.
29. Про проведення на початку року контрольних робіт, усного опитування учнів, анкетування й тестування з метою визначення рівня навчаль¬них досягнень на початок навчального року.
30. Про організацію зберігання та охорони навчальної зброї в школі, покладання відповідальності за її збереже і пі я па працівників школи.
31. Про оргапізацію допризовної підготовки в новому навчальному році.
32. Про підвезення учнів до школи.
33. Про призначення молодих спеціалістів.
34. Про медичне обстеження працівників загальноосвітнього навчального закладу.
35. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей.
36. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей.
37. Про створення комісії для списування непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей.
38. Про проведення щорічного списування матеріальних цінностей, що стали непридатними для подальшого використання.
39. Про організацію роботи з охорони праці.
40. Про організацію роботи з протипожежної безпеки.
41. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.
42. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.
43. Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за школою території.
44. Про запобігання правопорушенням, злочинності й боездоглядності .
45. Про зарахування учнів до 1-х, 10-х класів, а також тих, що прибули з інших шкіл, класів, та відрахування тих, що вибули протягом літа.
46. Про затвердження єдиних вимог до поведінки учнів на уроках, під час перерв, на подвір'ї школи; до зовнішнього вигляду учнів; до якості усних відповідей учнів на уроках.
47. Про створення комісії для перевірки готовності школи до роботи в новому навчальному році.
48. Про затвердження пам'ятки учням і вчителям, черговим по школі та класах.
Примітка: з окремих питань накази можуть бути видані у персоні.


Вересень

І. Про підготовку та проведення Дня вчителя.
2. Про створення тарифікаційної комісії.
3. Простворення комісії з трудових спорів.
4. Про встановлення стипендій учням.
5. Про призначення керівників факультативів, гуртків, клубів, секцій тощо.
6. Про запобігання травматизму серед учителів, учнів, технічних працівників у кабінетах, майстернях, спортзалах, на стадіонах, у теплицях, котельнях, під час екскурсій, культпоходів, суспільне корисної праці, на пришкільній навчально-дослідній ділянці, підчас виконання ремонтних робіт та обслуговуванії я шкільних приміщень тощо.
7. Про затвердження списків учнів і груп продовженого дня.
8. Про організацію роботи пришкільного інтернату.
9. Про затвердження керівників методичних об'єднань, творчих груп.
10. Про доплату педагогічним та технічним працівникам за шкідливість роботи в хімічному кабінеті, кабінеті обчислювальної техніки, харчоблоці тощо.
11. Про організацію роботи на навчально-дослідній ділянці школи.
12. Про стажування молодих спеціалістів.
13. Про роботу з учителями, які одержали рекомендації під час атестації.
14. Про роботу з учнями в кабінетах електронно-обчислювальної техніки.
15. Про роботу класів вечірньої, заочної школи.
16. Про екстернат при школі.
17. Про призначення педагогічних працівників за сумісництвом.
18. Про початок навчального року.
19. Про покладання обов'язків майстра навчальної майстерні на одного з учителів трудового навчання.
20. Про створення спеціальних груп учнів для занять фізкультурою.
21. Про організацію чергування керівників, учителів та учнів школи.
22. Про створення комісії, призначення відповідальних за економію електроенергії, води, газу, тепла.
23. Про затвердження мережі класів та учнів у них.
24. Про дозвіл на стрільби учнів у тирі школи (за умови отримання дозволу від органів МВС), про проведення стрільб у тирах інших шкіл, військових частин тощо.
25. Про призначення відповідального за бібліотечний фонд.
26. Про звільнення окремих учнів від занять фізкультурою.
27. Про передачу колективам класів на збереження меблів та обладнання, які знаходяться в їхній класній кімнаті.
28. Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників школи.
29. Про організацію науково-методичної роботи в школі.
30. Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
31. Про комплектування груп продовженого дня і режим роботи в них.
32. Про організацію пільгового харчування учнів.
33. Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації,
34. Про організацію та проведення екскурсій протягом навчального року.
35. Про початок навчального року з допризовної підготовки.
36. Про організацію занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.
37. Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю та участь учнів у діяльності наукових товариств і Малої академії наук.
38. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які застанем здоров'я віднесені до спецмедгрупи.
39. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін.
40. Про проведення у років, лекцій, занять зі спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою: вироблення, збереження та ефективне використання енергоресурсів.


Жовтень

1. Про створення робочих груп для складання проекту річного плану роботи школи на новий навчальний рік.
2. Про організацію медичного огляду вчителів, учнів, технічних працівників.
3. Про підготовку та проведення осінніх канікул.
4. Про створення інвентаризаційної комісії.
5. Про роботу щодо запобігання правопорушенням та злочинності, тютюнокурінню, вживанню наркотиків серед учнів.
6. Про підготовку до навчання у школі дітей 6—7-річного віку.
7. Про проведення шкільних конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Учень року».
8. Про підготовку школи до участі в районному конкурсі «Школа року».
9. Про стан виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
10. Про виконання Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І—ІІІ ступенів.
11. Про створення експертної групи для вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються.


Листопад

1. Про підсумки роботи школи за вересень-жовтень навчального року.
2. Про підготовку до роботи школи в зимовий період.
3. Про створення комісії для списання матеріальних цінностей.
4. Про підсумки проведення шкільних олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.


Грудень

1. Про стан виховної роботи в школі.
2. Про закінчення І семестру навчального року.
3. Про організацію й проведення новорічних свят.
4. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят.
5. Про організацію роботи школи під час зимових канікул.
6. Про виконання Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівниками, вчителями та учнями школи.
7. Про робочий план на другий семестр навчального року.
8. Про запобігання травматизму учнів під час зимових канікул.

Січень

1. Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за 1 семестр.
2. Про результати перевірки ведення шкільної документації.
3. Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів.
4. Про організацію навчання з цивільної оборони.
5. Про серйозні недоліки в оцінюванні навчальних досягнень за 12-баль-ною шкалою оцінювання.
6. Про деякі підсумки навчально-виховного процесу в 1-х класах.
7. Про підготовку та проведення Дня захисника Вітчизни.
8. Про хід виконання заходів щодо переходу на 12-річний термін на¬вчання.

Лютий

1. Про підготовку і проведення весняних канікул.
2. Про проведення додаткових канікул для учнів 1 -х класів.
3. Про результати шкільних предметних олімпіад та підсумки участі учнів школи в районних і обласних олімпіадах.
4. Про результати перевірки режиму груп продовженого дня.
5. Про проведення повторного обліку дітей 6—7-річного віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1 -го класу.
6. Про проведення в класах вибіркових контрольних робіт з дисциплін, що викликають особливу тривогу.
7. Про підготовку та проведення Свята 8 Березня.

Березень

1. Про затвердження графіка відпусток учителів те інших працівників школи.
2. Про порядок завершення навчального року та завдання щодо підготовки до нового навчального року.
3. Про стан роботи з питань:
— запобігання травматизму та нещасним випадкам серед учнів, учителів і технічних працівників;
—запобігання правопорушенням і злочинності серед учнів.
4. Про створення комісії з підготовки документації для проведення атестації учнів.

Квітень

1. Про наслідки атестації педагогічних працівників.
2. Про затвердження комісії, яка буде приймати учнів до 1-х та 10-х класів.
3. Про виконання навчальних програм, лабораторних і практичних робіт.
4. Про організацію літньої навчальної практики, роботи на навчально-дослідній ділянці.
5. Про підсумки проведення «Дня цивільної оборони».
6. Про роботу з педагогічними працівниками, які одержали рекомендації під час атестації.

Травень

1. Про створення комісій для проведення державної підсумкової атестації у 3(4), 9,11 (12)-х класах.
2. Про звільнення учнів 3(4), 9,11(12)-х класів від державної підсумкової атестації.
3. Про створення апеляційної комісії.
4. Про проведення павчально-польових занять з ДПЮ.
5. Про проведення заліків із фізичної культури.
6. Про підсумки проведення навчально-польових занять.
7. Про виконання навчальних планів і програм.
8. Про порядок закінчення навчального року та підготовку до проведення державної підсумкової атестації.
9. Про організацію літнього відпочинку учнів та роботу шкільних таборів праці й відпочинку.
10. Про підготовку та відзначення річниці прийняття Конституції України.
11. Про призначення:
—начальника табору відпочинку при школі;
— начальника табору праці та відпочинку;
— відповідальних за роботу на навчально-дослідній ділянці;
— відповідальних за навчально-виробничу практику.
12. Про затвердження документації для проведення атестації учнів.
13. Про підбиття підсумків роботи з ЦО за навчальний рік.
14. Про підсумки навчально-виховної роботи з ДПЮ.
15. Про результати контрольних робіт, усного опитування, тестування учнів за завданнями адміністрації школи.

Червень

1. Про випуск учнів 9-х і 11(12)-х класів. Про проведення випускних вечорів.
2. Про переведення учнів 1—3(4), 5—8 і 10(11)-х класів.
3. Про нагородження учнів золотими та срібними медалями, грамотами, цінними подарунками.
4. Про призначення виконуючих обов'язки директора школи на час його відпустки.
5. Про затвердження графіка чергування вчителів у школі під час літніх канікул. (Підстава: згода вчителя і погодження з профспілковим комітетом).
6. Про результати виховної роботи з учнями за навчальний рік.
7. Про визначення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів за підсумками атестації в 9-х та 11-х класах.
8. Про результати науково-методичної роботи із педагогічними працівниками.
9. Про виконання програм з українознавства, народознавства та валеології.
10. Про організацію та проведення випускного вечора.
11. Про підсумки роботи бібліотеки.
12. Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів.


Додаток.
Перелік додаткових питань, накази з яких можуть видаватись у школі (залежно від ситуації)


Протягом року в школі в разі необхідності можуть також видаватися накази з таких питань:

1. Про призначення, переведення, звільнення педагогічних та технічних працівників школи.
2. Про направлення на семінари, курси, конкурси, змагання, олімпіади вчителів та учнів, а також інших працівників.
3. Про нагородження педагогічних, технічних працівників та учнів, застосування стягнень.
4. Про зарахування та відрахування учнів зі школи протягом навчального року.
5. Про надання матеріальної допомоги працівникам школи та учням.
6. Про призначення педагогічних працівників черговими на шкільних святах, конкурсах, під час культпоходів, екскурсій тощо.
7. Про надання працівникам школи декретних відпусток та відпусток без збереження зарплати.
8. Про надання працівникам школи відпусток для участі в ритуальних подіях.
9. Про зміну тижневого навантаження та перерозподіл педагогічних доручень.
10. Про заміну вчителів, які відсутні в школі з тих чи інших причин.
11. Про доплату за роботу, яка не була передбачена тарифікацією.
12. Про травмування педагогічних та технічних працівників, учнів школи.
13. Про перенесення строків учнівських канікул.
14. Про збільшеня та зменшення оплати працівникам.
15. Про зміни в графіку відпусток.
16. Про призначення виконуючих обов'язки керівників школи протягом навчального року.
17. Про призначення сумісників протягом року.
18. Про преміювання працівників школи та учнів.
19. Про виплату педагогічним працівникам щомісячних надбавок за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи.
20. Про виплату педагогічним працівникам щорічної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного окладу перед виходом у відпустку.
21. Про підготовку та проведення осінніх, зимових, весняних та літніх канікул.
22. Про підсумки проведення різних загальноосвітніх заходів: олімпіад, конкурсів, предметних тижнів тощо.
23. Про затвердження оргкомітетів і журі для проведення олімпіад, предметних тижнів та інших заходів з учнями.
24. Про залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні, чергування в школі у святкові дні (з компенсацією).
25. Про факти правопорушень та злочинності серед учнів, учителів, технічних працівників, які трапилися протягом року.
26. Про запобігання травмуванню учнів.
За виданням: Директор школи.— № 23—24 (215—216). 2002 р