Філія Васильківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів КЗ "Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Методична робота

Тематика засідань методичних рад
 
І засідання 25.08.11
 
1. Аналіз роботи методичної ради за 2010-2011 н.р.
Обговорення і затвердження плану методичної ради на 2011-2012 н.р.
       Затвердження планів роботи методичних об’єднань, шкільного методичного кабінету (ШМК), психолого-педагогічних семінарів, предметних тижнів.
2.    Особистість вчителя в розвитку креативних здібностей
       учнів (Виступ)
                                 Глубока С.П.
3.    Науково- методичні рекомендації по роботі над проблемою на ІІ етапі «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Розробка рекомендацій з самоосвіти. (Інформація)
Круголь М.О.
4.Науково-методичне забезпечення викладання предметів у 2011-2012 н.р. Огляд нормативних документів , новинок психолого-педагогічної літератури. (Інформація)
5. Обговорення матеріалів і вироблення рекомендацій до педради.   
 
ІІ засідання 22.10.11
1.Урізноманітнення розробка вдосконалення сучасних інноваційних форм та методів проведення занять у початковій ланці. (Довженко Г.І.)
2. Організація і проведення «Майстер-класів».
 
3.Організація і проведення предметних олімпіад.
                                                   (Графік)
4. Вироблення рекомендації до педради «       ».                                (Графік)
 
 
 
 
ІІІ засідання 4.01.12.
 
1. Наслідки моніторингових спостережень навчально-виховного процесу за І семестр. (Керівники М/О)
2. Науково-методичне забезпечення викладання іноземної мови Тарасевич М.Л., Василенко Н.Г.
3. Обговорення і затвердження плану проведення методичної декади.
4. Підготовка до обласної виставки «Освітянська спадщина Придніпров’я». Обговорення матеріалів.
5. Вироблення рекомендацій до педради « »
6. Стан викладання та рівень навченості учнів з іноземної мови.
IV засідання      12 .03.12
 
1. Науково-методичне забезпечення викладання трудового навчання. (Згурська Н.П.) 
 2.«Духовно- моральне виховання творчої особистості».
                                                      (Виступ)
                                                                    Лозова О.М.
V засідання    29.05.12
 
1. Експертна оцінка методичної роботи школи за  рік.
                                                       (Доповідь)
2. Підведення підсумків атестації, курсової підготовки, підвищення кваліфікації педкадрів школи за 2011-2012 н.р. (Інформація)
   3. Результативність роботи М\Р. (Виступ)   
                                                                            Ногаєва В.М.
4. Обговорення плану методичної роботи на  2012-2013 н.р.
(М\Р, М\О).Організація роботи над науково- методичною
 проблемою на ІІ етапі «Креативна освіта для розвитку
інноваційної особистості».         Круголь М.О.
  
 Науково-методичні проблеми,
 над якими працюють вчителі 
                школи
 
П.І. вчителів
Науково-методична проблема
Форма узагальнення
1
Глубокий М.А.
Практична спрямованість викладання математики –шлях до виховання соціально адаптованої всебічно грамотної особистості.
Участь у шкільній презентації наробок з науково-методичних проблем. Участь в обласному педагогічному ярмарку.
2
Круголь М.О.
Актуалізація розумової діяльності учнів на уроках біології, як один із шляхів розвитку особистості.
Участь у шкільній презентації наробок з науково-методичних проблем. Участь в обласному педагогічному ярмарку.
3
Лозова О.М.
Виховання на засадах розвитку життєвих навичок
Відкриті заходи.
4
Тупотіна Т.І.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови і літератури.
 Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок. Виготовлення портфоліо.
5
Павук Т.І.
Реалізація компетентнісного підходу при викладанні укр.. мови, літератури.
Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок.
6
Василенко Н.Г.
Компетентнісний підхід у системі викладання нім.мови.
 Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок. Виготовлення портфоліо.
7
Журба О.О.
Розвиток фізичних якостей на уроках фізичної культури.
Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок.
8
Глубока С.П.
Ефективні технології креативної освіти – основа творчої самореалізації вчителя і учнів.
  Участь в обласному педагогічному ярмарку.  Відкритий урок.  Виготовлення портфоліо.
9
Журавльова Т.В.
Реалізація компетентнісного підходу при викладанні математики.
Участь у шкільній презентації наробок з науково-методичних проблем. Виготовлення методичних наробок.
10
Згурська Н.П.
Формування творчих здібностей учнів в процесі трудового навчання.
Участь в презентації наробок з науково-методичних проблем. Відкритий урок.
11
Корячко Л.Ф.
Формування креативних здібностей учнів на уроках хімії.
Участь в презентації наробок з науково-методичних проблем. Відкритий урок.
12
Корячко А.Г.
Розвиток творчого мислення на уроках фізики.
Участь в презентації наробок з науково-методичних проблем. Відкритий урок.
13
Машкалова Т.І.
Технології духовності в системі креативної освіти.
Надання матеріалів на обласну педагогічну ярмарку. Відкритий урок. Виготовлення порт фоліо.
14
Тарасевич М.Л.
Формування компетенцій з іноземних мов, шляхом впровадження інтерактивних технологій.
Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок. .  Виготовлення портфоліо.
15
Ногаєва В.М.
Розвиток творчого потенціалу молодших школярів, шляхом впровадження інноваційних технологій.
Участь в обласному педагогічному ярмарку , проведення майстер – класу. Виготовлення портфоліо.
16
Шагарова Л.О.
Активізація пізнавальних інтересів учнів як засіб розвиваючого навчання.
Участь в обласному педагогічному ярмарку , відкритий урок.
17
Золотоверхова Н.В.
Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів.
Участь в презентації наробок з науково-методичних проблеми.
18
Довженко Г.І.
Інтелектуальна гра, як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльності молодших школярів.
Участь у шкільній презентації науково-методичних проблем. Відкритий урок.  Виготовлення портфоліо.
 
 
 
 
 
 
 
План
Проведення інструктивно - методичних нарад
                             
Серпень 25
 
  1. Науково – методичне забезпечення викладання предметів інваріантної частини у 2011-2012 навчального року.
  2. Про виконання інструкції по обліку дітей шкільного віку від 22.04.2000
Вересень 20
1.     Проведення атестацій педагогічних працівників на 2011-2012 н.р.
2.     Аналіз проходження курсової перепідготовки за 2011-2012 н.р. Ознайомлення з планом проходження курсової перепідготовки на 2012рік.
Жовтень 04
1.     Підготовка і проведення шкільних предметних олімпіад.
Листопад 15
1.     Стан ведення класних журналів та поурочних планів.
2.     Експрес – інформація «Що»? «Де»? «Коли»? (керівники М.О.)
3.     Аналіз контрольних робіт з німецької мови учнів 5 – 8 класів.
Грудень 29
1.     Наслідки контрольних робіт з української мови та математики у 2-3 кл.
Лютий 20
1.     Результативність участі учнів школи у районних предметних олімпіадах.
2.     Виконання єдиних вимог до ведення зошитів. (керівники М/О)
Березень 27
1.     Організація і проведення годин варіативної частини.
2.     Обговорення наслідків методичної декади.
Квітень 6
1.     Про наслідки атестації педагогічних працівників.
2.     Ознайомлення з інструкцією про ДПА та ЗНО.
Травень 6
1.Організація і проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 
 
 
Звіт
з науково-методичної проблеми на І етапі
 У 2010 – 2011 навчальному році вчителі школи, як і всі вчителі області розпочали роботу над науково – методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної освіти». Виходячи з цього вчителі школи будуть працювати над науково – методичним проектом «Формування пізнавальної активності та культури учнів, як фактор розвитку творчої інноваційної особистості в системі реалізації компетентнісної освіти ». У цьому році вона реалізовувалася через такі напрямки роботи:
1. Ознайомлення з теорією досліджень творчого потенціалу креативності. Створення банку інформації з науково – методичної проблеми.
2. Подальше удосконалювання формування предметних компетентностей учнів, удосконалювати власну педагогічну компетентність.
3. Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів.
4. Розвиток креативної особистості учня через систему громадянської освіти.
5.     Продовження моніторингових спостережень за навчальними досягненнями учнів.
Методична робота по реалізації цих завдань проводилася за певною структурою та певною системою і планувалася з урахуванням потреб і можливостей педагогічного колективу на основі аналізу роботи проведення анкет та співбесід.
Центром методичної роботи з учителями є методичний кабінет, в якому накопичена певна інформаційно-методична база, що сприяє удосконаленню професійної майстерності учителів.
Координує методичну роботу – методична рада. Вона брала активну участь в плануванні методичної роботи, підготовці і проведенні педагогічних заходів, предметних тижнів, заслуховувала питання науково-методичного забезпечення викладання предметів , аналізу роботи МО, розробляла рекомендації до педагогічних рад, реалізувати завдання з науково-методичної проблеми.
На засіданнях методичної ради були розглянуті такі питання: «Особистість вчителя в розвитку креативних здібностей учнів», «Психолого – педагогічні основи самоосвітньої діяльності сучасного вчителя», «Організація роботи зобдарованими та здібними дітьми», «Застосування інноваційних методів громадянського виховання під час вивчення предметів О.Г. «Суспільствознавство», звіт про роботу над науково-методичними проблемами МО вчителів.
Велике значення у реалізації поставлених завдань відігравали методичні об'єднання. Працювало три методичних об'єднання: вчителів початкових класів (кер. Ногаєва В.М.), суспільно-гуманітарного напрямку (кер. Глубока С.П.) та природничо-математичного напрямку (кер. Згурська Н.П.).Кожен вчитель визначив науково – методичну проблему над якою працював. Кожне методичне об'єднання протягом навчального року працювало над питаннями: формування ключових компетентностей учнів, розвитку інноваційної особистості. Кожне МО створило банк інформації з науково-методичної проблеми. Поряд з традиційними формами роботи методоб’єднань впроваджувалися інші форми: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершу вальним етапом роботи МО були щорічні індивідуальні звіти вчителів, зокрема з науково-методичних проблем, під час проведення щорічних методичних декад. Протягом року кожен вчитель створив своє порфоліо.
Методичне об'єднання вчителів  суспільного-гуманітарного напрямку працювало над науково-методичною проблемою «Розвиток інноваційної особистості в системі креативної освіти». На засіданні методичного об’єднанні були розглянути такі питання: «Взаємодія педагогів з обдарованими дітьми» (діалог), «Розвиток креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учнів», «Організація застосування групових форм роботи на уроках».
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку працювало над науково-методичною проблемою «Застосування активних та інтерактивних методів викладання предметів природничо-математичного напрямку, як один із шляхів розвитку креативної особистості». Були розглянуті такі питання: «Застосування методик групових форм тренінгів і творчих завдань у викладанні предметів природничо-математичного напрямку»(методичні посиденьки), «Метод проектів як один із шляхів розвитку творчої особистості» (обмін досвіду).  
Методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над науково-методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження інноваційних технологій». Розглянуті такі питання : «Інноваційні педагогічні процеси в початкових класів як шлях якісної освіти», «Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно - орієнтованого навчання» (методичні посиденьки), «Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технологій критичного мислення». Був проведений психолого – педагогічний практикум «Нетрадиційні форми роботи, як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової ланки».
Традиційною є робота психолого-педагогічних семінарів, що є однією з форм методичної роботи у школі, яка полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і ППД. Під час роботи семінарів вчителі продовжували знайомитися з інноваціями в освіті.  Були розглянуті питання: «Погляди на визначення здібностей та обдарованості. Способи обдарованості.», «Практичні методи розвитку творчого мислення», «Організація роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладів», «Креативне мислення школярів на уроках, тренінг креативності».
   
Розглядалися питання методичної роботи і під час проведення педрад, так проведена педрада «Креативна інноваційна особистість – мета нової гуманістичної освіти».
Проводилися педагогічні читання «Розвиток креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учнів».
Вчителі школи прийняли активну участь в обласному педагогічному ярмарку. Було надано п’ять робіт за такою тематикою: «Творчі вправи та ігри, як невід’ємна частина логічного мислення молодших школярів» (Довженко Г.І.), «Елементи інтерактивного навчання на уроках читання у 1-4 класах» (Ногаєва В.М.), «Математичний калейдоскоп» (Глубокий М.А.), «Цікава ботаніка» (Круголь М.О.), «Впровадження елементів технології «Нова освіта» на уроках світової літератури» (Машкалова Т.І.).
 Вчителі-філологи постійно приймали участь у конкурсі творів ім. П. Яцика.
 Вчитель початкових класів Ногаєва В.М. прийняла участь у конкурсі «Вчитель року» у номінації «Початкові класи». Протягом року було проведено два «Майстер – класи». Ногаєва В.М. (3 клас) провела «Майстер – клас» з математики на тему «Закріплення множення і ділення», Машкалова
Т І. (9 клас) провела Майстер – клас на тему «Іван Мазепа за поемою Байрона» (урок –портрет).
 Вчителі школи ділилися своїм досвідом і презентували свої педагогічні надбання під час проведення різноманітніх методичних заходів.
Як підсумок роботи вчителів над науково методичною проблемою була проведена методична декада «Креативна інноваційна особистість , мета нової гуманістичної освіти», під час яких вчителі школи давали відкриті уроки, на яких  показували впровадження передових педагогічних технологій, пройшла презентація портфоліо вчителів школи . Підчас презентації вчителі обмінялися досвідом по впровадженню нових педагогічних технологій. Круголь М.О. впроваджувала технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольові ігри, інсценування) та технології проблемного навчання. Глубокий М.А. – інформаційні технології, вчителі початкових класів – технології кооперативного навчання (робота в парах, карусель, робота в малих групах) та ситуативного моделювання (рольові ігри) , вчителі-філологи – колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, аналіз ситуації). Глубока С.П. впроваджувала технології дискусійних питань (метод прес, займи позицію, дискусія, дебати).
Василенко Н.Г., Сімоніна В.І., Ярмоленко М.Л., Згурська Н.П. впроваджували такі технології: робота в парах, малих групах, акваріум, мікрофон, не закінчене речення, мозковий штурм. В рамках методичної декади проведено психолого – педагогічний семінар «Збереження психолого – педагогічного здоров’я вчителів» та педчитання «Розвиток креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня з використанням інформаційних технологій», конкурси на кращій роздатковий матеріал , виставки літератури з інноваційних технологій навчання, проводилися анкети, співбесіди по самоосвіті. Проводилися творчі звіти вчителів: Машкалової Т.І. вчителя російської мови та світової літератури «Технології духовності в системі креативної освіти», Ногаєвої В.М. вчителя початкових класів «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій».
 
 
 
 
Система методичної роботи у школі по реалізації пріоритетних завдань школи сприяла підвищенню професійної майстерності вчителів і вплинула на результативність роботи педагогічного колективу, про що свідчать результати атестації та моніторингу. За наслідками атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень вчителі Машкалова Т.І. вчителька зарубіжної літератури та російської мови (отримала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 2006 р.), Ногаєва В.М. (вчитель початкових класів) отримала педагогічне звання «Старший вчитель» 2006 р., Сімоніна В.І. отримала ІІ кваліфікаційну категорію 2009 р. 
Наслідки моніторингу навчальних досягнень учнів такі 40% учнів навчається на 7 – 12 Б .  Районних олімпіад: протягом 5 років учні школи постійно посідали І – ІІІ місця з історії (вч. Глубока С.П.), біології (вч. Круголь М.О.), української мови та літератути (вч. Тупотіна Т.І.),  посідали ІІ –ІІІ місця з математики (вч. Глубокий М.А., 2006-2007 н.р.), російської мови (вч. Машкалова Т.І., 2007-2008 н.р.),  основи економіки (вч. Василенко Н.Г., 2006-2007, 2007-2008 н.р.) та ЗНО . За результатами ЗНО слід відзначити вчителя української мови та літератури Павук Т.І. (написало учнів на 7-9 Б 55,5%, на 10-12 Б 9,1%, на 1-3 Б - немає ), Круголь М.О. (написало учнів на 7-9 Б 33,4%, на 1-3 Б - немає ).
Але поряд з досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки. Слід активізувати роботу з здібними дітьми вчителям хімії, географії, іноземної мови, математики; активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку, активніше впроваджувати інформаційні технології, активніше приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
 
 
 
25.05.2010р.            
                                       
 Заступник директора з НВР                                             Круголь М.О.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст.
 
 
 
 
 
 
 
 
Матеріали педради на тему:
 
 
 
 
«Формування пізнавальної активності учнів як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти»
 
 
 
 
2010 рік
 
 
 
 
 
 
 
Мета проведення: зробити якісний, всебічний аналіз роботи над науково-методичною проблемою, аналіз результативності цієї роботи, обмін досвідом.
 
Форма проведення: педрада-презентація.
 
Епіграф: учитель живе до тих пір, поки він вчиться, як тільки він перестає вчитися , в ньому вмирає вчитель.
К.А. Ушинський
 
Обладнання: матеріали виставки (альбоми, таблиці, роздатковий матеріал, додатки до звітів вчителів, портфоліо, комп’ютер).
 
Присутні – 18 вчителів
 
Відсутні – 1 вчитель (по хворобі)
 
 
 
 
 
 
Хід педагогічної ради
І. Вступна частина
Вступне слово директора.
Глубокий М.А. оголосив тему, мету, план проведення педагогічної ради. Нагадав завдання, які стояли перед педагогічним колективом і які вони вирішували протягом 5 років. Микола Анастасійович зробив аналіз педкадрів, (освітній рівень, стаж роботи, кваліфікаційний рівень вчителів, забезпечення педкадрами).
Зробив наголос на тому, що для підвищення свого професійного рівня вчителі за власні кошти придбали науково-методичну літературу , виписували газети, таблиці, роздатковий матеріал і тим самим поповнювали матеріальну базу кабінетів, у 2005 році відкрився комп’ютерний клас.
ІІ. Основна частина
Звіт-презентація заступника директора школи з навчально-виховної роботи Круголь М.О. з науково-методичної проблеми за 5 років.
Протягом 5 років педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою «Формування пізнавальної активності учнів, як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти.
Вона реалізована через такі завдання:
 
1.                   Розвиток інноваційної особистості через систему громадянської освіти.
2.                   Подальше вивчення і впровадження інтерактивних форм навчання – один із шляхів розвитку інноваційної особистості.
3.                   Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання.
4.                   Продовження моніторингових спостережень за навчальними досягненнями учнів.
Методична робота по реалізації цих завдань проводилася за певною структурою та певною системою і планувалася з урахуванням потреб і можливостей педагогічного колективу на основі аналізу роботи проведення анкет та співбесід.
Центром методичної роботи з учителями є методичний кабінет, в якому накопичена певна інформаційно-методична база, що сприяє удосконаленню професійної майстерності учителів.
Координує методичну роботу – методична рада. Вона брала активну участь в плануванні методичної роботи, підготовці і проведенні педагогічних заходів, предметних тижнів, заслуховувала питання науково-методичного забезпечення викладання предметів , аналізу роботи МО, розробляла рекомендації до педагогічних рад, реалізувала завдання з науково-методичної проблеми.
На засіданнях методичної ради були розглянуті такі питання: «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетентностей учнів, як умова їх ефективної самореалізації», «Актуальні питання підготовки та реалізації зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів», «Патріотичне виховання в умовах сьогодення», «Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів», «Моральне виховання учнів – як складова частина духовного розвитку особистості», «Формування ключових компетентностей через інтерактивні технології», «Застосування інноваційних методів громадянського виховання під час вивчення предметів О.Г. «Суспільствознавство», звіт про роботу над науково-методичними проблемами МО вчителів.
Працювала творча група, що проводила апробацію новітніх педагогічних методик та розробляла рекомендації до них.
 Велике значення у реалізації поставлених завдань відігравали методичні об'єднання. Працювало три методичних об'єднання: вчителів початкових класів (кер. Ногаєва В.М.), суспільно-гуманітарного напрямку (кер. Глубока С.П.) та природничо-математичного напрямку (кер. Згурська Н.П.). Кожне методичне об'єднання протягом навчального року працювало над питаннями: формування ключових компетентностей учнів, розвитку інноваційної особистості. Кожне МО створило банк інформації з науково-методичної проблеми. Поряд з традиційними формами роботи методоб’єднань впроваджувалися інші форми: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершу вальним етапом роботи МО були щорічні індивідуальні звіти вчителів, зокрема з науково-методичних проблем, під час проведення щорічних методичних декад. У кожного вчителя є педагогічна картка , що відображала його роботу протягом кожного навчального року. Адміністрація школи в свою чергу , веде облік роботи вчителів у міжатестаційний період у журналі «Рейтинг якості роботи вчителів у міжатестаційний період».
Традиційною є робота психолого-педагогічних семінарів, що є однією з форм методичної роботи у школі, яка полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і ППД. Під час роботи семінарів вчителі продовжували знайомитися з інноваціями в освіті. Були розглянуті питання: «Роль інноваційних перетворень в системі компетентнісної освіти», «Групова робота як засіб розвитку інноваційного потенціалу учнів». Поряд з традиційними формами проведення занять використовувалися інноваційні форми засідань, що активізували творчу діяльність вчителів. Наприклад: «Інтеракція – як метод організації освітнього процесу», на якому застосовані були інтерактивні методи, а саме: через роботу у групах вчителі систематизували всі технології інтерактивного навчання, «Розвиток творчих компетентностей вчителів», «Професійна компетентність вчителя» (семінар-практикум).
Розглядалися питання методичної роботи і під час проведення педрад, так проведена педрада «Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в умовах інноваційних змін», «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами суспільних дисциплін», «Моніторинг якості навчання та життєвої компетентності учнів», «Робота педагогічного колективу школи з формування здорового способу життя, як ознака компетентної особистості», «Інтерактивні технології навчання, як один із шляхів сучасних підходів в організації навчання»,. Проведено підсумкову педраду-презентацію наробок вчителів з науково-методичних проблем за 5 років, звіт презентацію завуча, керівників МО та вчителів.
Проводилися педагогічні читання «Формування соціального досвіду та вміння вчитися», до 90-річчя В.О. Сухомлинського.
Вчителі школи ділилися своїм досвідом і презентували свої педагогічні надбання під час проведення різноманітних методичних заходів. Так, на базі нашої школи проведено 9 районних семінари: заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи на тему «Науково-методичний супровід навчально виховного процесу в умовах інноваційних змін» (2008 р.), заступників директорів шкіл з виховної роботи на тему «Вдосконалення управління виховним процесом школи: програмно-цільовий підхід» (2009 р.), семінар вчителів історії «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами суспільних дисциплін» (2007 р.), вчителів іноземної мови «Активні форми і методи роботи на уроках іноземної мови» (2008 р.), вчителів початкових класів «Впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний процес початкової ланки» (2008 р.), вчителів трудового навчання «Виховання в учнів поваги до традицій українського народу через художньо-прикладну творчість» (2009 р.), зарубіжна література на тему «Розвивальне навчання, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів» (2009 р.), біології «Впровадження нових педагогічних технологій на уроках біології» (2007 р.) також на базі була проведена колегія директорів з питання «Результативність позакласної роботи».
Вчитель Довженко Г.І. (2 клас) , Глубока С.П. (історія), Ногаєва В.М.(поч. кл.) прийняли участь у обласному педагогічному ярмарку, їх досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Вчителі-філологи постійно приймали участь у конкурсі творів ім. П. Яцика.
Вивчено та узагальнено досвід вчителів Глубокої С.П. з питання «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Довженко Г.І. з питання «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів», Круголь М.О. з питання «Використання нових педагогічних технологій як один з шляхів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології».
Як підсумок методичної роботи вчителів у школі проводилися тематичні методичні декади, під час яких вчителі школи давали відкриті уроки, на яких показували впровадження передових педагогічних технологій, проходили презентації наробок з науково-методичних проблем «Фестиваль методичних ідей», психолого-педагогічні семінари, конкурси на кращій роздатковий матеріал , виставки літератури з інноваційних технологій навчання, проводилися анкети, співбесіди по самоосвіті. Проводилися творчі звіти вчителів: Глубокої С.П. з питання: «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Глубокого М.А., Круголь М.О. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології», Машкалової на тему: «Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів», Т.І., Ногаєвої В.М на тему: «Ігрові ситуації на уроках розвитку мовлення», Довженко Г.І. «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів».
Система методичної роботи у школі по реалізації пріоритетних завдань школи сприяла підвищенню професійної майстерності вчителів і вплинула на результативність роботи педагогічного колективу, про що свідчать результати атестації та моніторингу. За наслідками атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень вчителі Машкалова Т.І. вчителька зарубіжної літератури та російської мови (отримала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 2006 р.), Ногаєва В.М. (вчитель початкових класів) отримала педагогічне звання «Старший вчитель» 2006 р., Сімоніна В.І. отримала ІІ кваліфікаційну категорію 2009 р. 
Наслідки моніторингу навчальних досягнень учнів такі 40% учнів навчається на 7 – 12 Б . Районних олімпіад: протягом 5 років учні школи постійно посідали І – ІІІ місця з історії (вч. Глубока С.П.), біології (вч. Круголь М.О.), української мови та літератури (вч. Тупотіна Т.І.), посідали ІІ –ІІІ місця з математики (вч. Глубокий М.А., 2006-2007 н.р.), російської мови (вч. Машкалова Т.І., 2007-2008 н.р.), основи економіки (вч. Василенко Н.Г., 2006-2007, 2007-2008 н.р.) та ЗНО . За результатами ЗНО слід відзначити вчителя української мови та літератури Павук Т.І. (написало учнів на 7-9 Б 55,5%, на 10-12 Б 9,1%, на 1-3 Б - немає ), Круголь М.О. (написало учнів на 7-9 Б 33,4%, на 1-3 Б - немає ).
Але поряд з досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки. Слід активізувати роботу з здібними дітьми вчителям хімії, географії, іноземної мови, математики; активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку, активніше впроваджувати інформаційні технології, активніше приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
Після звіта-презентації Круголь М.О. звітувалися керівники методичних об’єднань.
Глубока С.П. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку, яка повідомила що методичне об'єднання вчителів  суспільно-гуманітарного напрямку працювало над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей інноваційної особистості».
Протягом 5 років вчителька історії Глубока С.П. проводила апробацію (на обласному рівні) програми та підручників з громадянської освіти (9-11 клас) та прийняла участь в республіканській науково-практичній конференції у м. Києві на тему «Можливості громадянської та історичної освіти у формуванні соціально-відповідальної позиції молоді». Вчителька історії Глубока С.П. посіла І місце у районному конкурсі «Вчитель року» (2008 р.) і прийняла участь в обласному заочному турі. 
Світлана Петрівна прийняла участь у обласному педагогічному ярмарку, її досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Вчителі-філологи постійно приймали участь у конкурсі творів ім. П. Яцика.
Вивчено та узагальнено досвід вчителів Глубокої С.П. з питання «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», було прове6денно   районні семінари: вчителів історії, вчителів іноземної мови та вчителів зарубіжної літератури і російської мови.
Також Світлана Петрівна дала характеристику роботи кожного вчителя, розповіла про їхні досягнення.
Згурська Н.П. – керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку, що працювало над науково-методичною проблемою «Застосування активних та інтерактивних методів викладання предметів природничо-математичного напрямку», Наталія Петрівна зробила аналіз роботи методоб’єднання, аналіз моніторингових спостережень за навчальними досягненнями учнів. Вчителі методичного об’єднання проведено два районних семінари: вчителів біології (Круголь М.О.) та трудового навчання (Згурська Н.П.).
Керівник методичного об’єднання початкових класів Ногаєва В.М. повідомила що МО   початкових класів працювало над науково-методичною проблемою «Використання творчих завдань, як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання».  Вчителі взяли активну участь у Районному конкурсі «Парад творчих особистостей», провели районний семінар на тему «Впровадження інтерактивних технологій в початковій школі», зробили моніторинг навчальних досягнень учнів. Вчитель Довженко Г.І. (2 клас) , Ногаєва В.М.(поч. кл.) прийняли участь у обласному педагогічному ярмарку, їх досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Як підсумок методичної роботи вчителів у школі проводилися тематичні методичні декади, під час яких вчителі школи давали відкриті уроки, на яких показували впровадження передових педагогічних технологій, проходили презентації наробок з науково-методичних проблем «Фестиваль методичних ідей», психолого-педагогічні семінари, конкурси на кращій роздатковий матеріал , виставки літератури з інноваційних технологій навчання, проводилися анкети, співбесіди по самоосвіті. Проводилися творчі звіти вчителів: Глубокої С.П. з питання: «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Глубокого М.А., Круголь М.О. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології», Машкалової на тему: «Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів», Т.І., Ногаєвої В.М на тему: «Ігрові ситуації на уроках розвитку мовлення», Довженко Г.І. «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів».
Проведено звіти-презентації вчителів з власних науково-методичних проблем: виступи, презентація наробок, альбомів, роздаткового матеріалу, таблиць. Вчителі Мартинова І.Л., Сімоніна В.І., Тупотіна Т.І., Круголь М.О. презентували своє портфоліо. Підчас презентації вчителі обмінялися досвідом по впровадженню нових педагогічних технологій. Круголь М.О. впроваджувала технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольові ігри, інсценування) та технології проблемного навчання. Глубокий М.А. – інформаційні технології, вчителі початкових класів – технології кооперативного навчання (робота в парах, карусель, робота в малих групах) та ситуативного моделювання (рольові ігри) , вчителі-філологи – колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, аналіз ситуації). Глубока С.П. впроваджувала технології дискусійних питань (метод прес, займи позицію, дискусія, дебати).
Василенко Н.Г., Сімоніна В.І., Ярмоленко М.Л., Згурська Н.П. впроваджували такі технології: робота в парах, малих групах, акваріум, мікрофон, не закінчене речення, мозковий штурм.
 
ІІІ. Заключна частина.
Педагогічна рада ухвалила:
1.     Позитивно оцінити роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
2.     Нагородити грамотами за активну участь у роботі над науково-методичною проблемою вчителів:
 
o       Глубоку С.П.      (вч. історії, кер. М/О вс.)
o       Згурську Н.П.      (вч. трудового навчання, кер. М/О )
o       Довженко Г.І.      (вч. початкових класів)
o       Ногаєву В.М.       (вч. початкових класів)
o       Шагарову Л.О.     (вч. початкових класів)
o       Мартинову І.Л.     (вч. української мови та літератури)
o       Машкалову Т.І.     (вч. зарубіжної літератури та російської мови)
o       Павук Т.І.              (вч. української мови та літератури)
o       Тупотіну Т.І.         (вч. української мови та літератури)
 
3.     Активізувати роботу з здібними дітьми вчителям хімії, географії, ін6оземної мови, математики.
4.     Вчителям школи: активніше впроваджувати інформаційні технології.
5.     Активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку.
6.     Приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
7.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗДНВР Круголь М.О.
 
 
 
 
 
 
 
             Голова педради:                                       М.А. Глубокий
 
 
            Секретар:                                                  Т.І. Машкалова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст.
 
 
 
 
 
 
 
 
Звіт по роботі з науково-методичної проблеми на І етапі
 
 
 
 
 
«Формування пізнавальної активності та культури учнів, як фактор розвитку творчої інноваційної особистості в системі реалізації компетентнісної освіти »
 
 
 
 
                                              2011 рік
 
                        НАКАЗ
 
«30» квітня        2010 року                              №
 
«Про підготовку до педагогічної ради «Формування пізнавальної активності та культури учнів, як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти»
 
Відповідно річного плану та з метою всебічного аналізу, якісної підготовки до засідання педагогічної ради школи
НАКАЗУЮ:
1.   Провести засідання педагогічної ради 26.05.2010 року.
2.   Відповідального за підготовку педради призначити ЗДНВР Круголь М.О.
3.   Створити робочу групу по проведенню педради у складі : Круголь М.О., Згурської Н.П., Глубокої С.П., Нагаєвої В.М., Машкалової Т.І. 06.05.2010 року.
4.   Провести засідання творчої групи, окреслити коло питань для обговорення на педраді 07.05.2010 року ЗДНВР.
5.   Методичній раді розробити робочий план проведення педагогічної ради 11.052010 року.
6.   Провести виставку-презентацію наробок з науково-методичної проблеми 25,26.05.2010 року.
7.   Підготувати проект звіту на педагогічну раду до 20.05.2010 року ЗДНВР.
8.   Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗДНВР Круголь М.О.
 
 
 
 
        Директор школи:                            М.А.Глубокий
                       
                               НАКАЗ
«27» травня    2010 року                                 №
 
«Про затвердження рішення педради від 26.05.2010 року»
 
На основі рішення педагогічної ради «Формування пізнавальної активності та культури учнів. Як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти»
НАКАЗУЮ:
 1.Позитивно оцінити роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою .
 2.Нагородити грамотами за активну участь у роботі над науково-методичною проблемою вчителів:
       * Глубоку С.П.    (вч. історії, кер. М/О вс.)
       * Згурську Н.П.   (вч. трудового навчання, кер. М/О)
       * Довженко Г.І.   (вч. початкових класів)
       * Ногаєву В.М.    (вч. початкових класів)
       * Шагарову Л.О. (вч. початкових класів)
       * Мартинову І.Л. (вч. української мови та літератури)
       * Машкалову Т.І. (вч. зарубіжної літератури та російської мови)
       * Павук Т.І.           (вч. української та літератури)
       * Тупотіну Т.І.      (вч. української та літератури)
 3. Активізувати роботу зі здібними дітьми вчителям хімії, географії, іноземної мови, математики.
 4. Вчителям школи: активніше впроваджувати інформаційні технології.
 5. Активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку.
 6. Приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
 7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗДНВР Круголь М.О.
 
 
 
 
      Директор школи:                                М.А.Глубокий
 
 
Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст.
 
 
 
 
 
 
 
 
Матеріали педради на тему:
 
 
 
 
«Формування пізнавальної активності учнів як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти»
 
 
 
 
2010 рік
 
 
 
 
 
 
 
Мета проведення: зробити якісний, всебічний аналіз роботи над науково-методичною проблемою, аналіз результативності цієї роботи, обмін досвідом.
 
Форма проведення: педрада-презентація.
 
Епіграф: учитель живе до тих пір, поки він вчиться, як тільки він перестає вчитися , в ньому вмирає вчитель.
К.А. Ушинський
 
Обладнання: матеріали виставки (альбоми, таблиці, роздатковий матеріал, додатки до звітів вчителів, портфоліо, комп’ютер).
 
Присутні – 18 вчителів
 
Відсутні – 1 вчитель (по хворобі)
 
 
 
 
 
 
Хід педагогічної ради
І. Вступна частина
Вступне слово директора.
Глубокий М.А. оголосив тему, мету, план проведення педагогічної ради. Нагадав завдання, які стояли перед педагогічним колективом і які вони вирішували протягом 5 років. Микола Анастасійович зробив аналіз педкадрів, (освітній рівень, стаж роботи, кваліфікаційний рівень вчителів, забезпечення педкадрами).
Зробив наголос на тому, що для підвищення свого професійного рівня вчителі за власні кошти придбали науково-методичну літературу , виписували газети, таблиці, роздатковий матеріал і тим самим поповнювали матеріальну базу кабінетів, у 2005 році відкрився комп’ютерний клас.
ІІ. Основна частина
Звіт-презентація заступника директора школи з навчально-виховної роботи Круголь М.О. з науково-методичної проблеми за 5 років.
Протягом 5 років педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою «Формування пізнавальної активності учнів, як фактор особистісного зростання в системі реалізації компетентнісної освіти.
Вона реалізована через такі завдання:
 
1.                   Розвиток інноваційної особистості через систему громадянської освіти.
2.                   Подальше вивчення і впровадження інтерактивних форм навчання – один із шляхів розвитку інноваційної особистості.
3.                   Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання.
4.                   Продовження моніторингових спостережень за навчальними досягненнями учнів.
Методична робота по реалізації цих завдань проводилася за певною структурою та певною системою і планувалася з урахуванням потреб і можливостей педагогічного колективу на основі аналізу роботи проведення анкет та співбесід.
Центром методичної роботи з учителями є методичний кабінет, в якому накопичена певна інформаційно-методична база, що сприяє удосконаленню професійної майстерності учителів.
Координує методичну роботу – методична рада. Вона брала активну участь в плануванні методичної роботи, підготовці і проведенні педагогічних заходів, предметних тижнів, заслуховувала питання науково-методичного забезпечення викладання предметів , аналізу роботи МО, розробляла рекомендації до педагогічних рад, реалізувала завдання з науково-методичної проблеми.
На засіданнях методичної ради були розглянуті такі питання: «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетентностей учнів, як умова їх ефективної самореалізації», «Актуальні питання підготовки та реалізації зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів», «Патріотичне виховання в умовах сьогодення», «Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів», «Моральне виховання учнів – як складова частина духовного розвитку особистості», «Формування ключових компетентностей через інтерактивні технології», «Застосування інноваційних методів громадянського виховання під час вивчення предметів О.Г. «Суспільствознавство», звіт про роботу над науково-методичними проблемами МО вчителів.
Працювала творча група, що проводила апробацію новітніх педагогічних методик та розробляла рекомендації до них.
 Велике значення у реалізації поставлених завдань відігравали методичні об'єднання. Працювало три методичних об'єднання: вчителів початкових класів (кер. Ногаєва В.М.), суспільно-гуманітарного напрямку (кер. Глубока С.П.) та природничо-математичного напрямку (кер. Згурська Н.П.). Кожне методичне об'єднання протягом навчального року працювало над питаннями: формування ключових компетентностей учнів, розвитку інноваційної особистості. Кожне МО створило банк інформації з науково-методичної проблеми. Поряд з традиційними формами роботи методоб’єднань впроваджувалися інші форми: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершу вальним етапом роботи МО були щорічні індивідуальні звіти вчителів, зокрема з науково-методичних проблем, під час проведення щорічних методичних декад. У кожного вчителя є педагогічна картка , що відображала його роботу протягом кожного навчального року. Адміністрація школи в свою чергу , веде облік роботи вчителів у міжатестаційний період у журналі «Рейтинг якості роботи вчителів у міжатестаційний період».
Традиційною є робота психолого-педагогічних семінарів, що є однією з форм методичної роботи у школі, яка полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і ППД. Під час роботи семінарів вчителі продовжували знайомитися з інноваціями в освіті. Були розглянуті питання: «Роль інноваційних перетворень в системі компетентнісної освіти», «Групова робота як засіб розвитку інноваційного потенціалу учнів». Поряд з традиційними формами проведення занять використовувалися інноваційні форми засідань, що активізували творчу діяльність вчителів. Наприклад: «Інтеракція – як метод організації освітнього процесу», на якому застосовані були інтерактивні методи, а саме: через роботу у групах вчителі систематизували всі технології інтерактивного навчання, «Розвиток творчих компетентностей вчителів», «Професійна компетентність вчителя» (семінар-практикум).
Розглядалися питання методичної роботи і під час проведення педрад, так проведена педрада «Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в умовах інноваційних змін», «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами суспільних дисциплін», «Моніторинг якості навчання та життєвої компетентності учнів», «Робота педагогічного колективу школи з формування здорового способу життя, як ознака компетентної особистості», «Інтерактивні технології навчання, як один із шляхів сучасних підходів в організації навчання»,. Проведено підсумкову педраду-презентацію наробок вчителів з науково-методичних проблем за 5 років, звіт презентацію завуча, керівників МО та вчителів.
Проводилися педагогічні читання «Формування соціального досвіду та вміння вчитися», до 90-річчя В.О. Сухомлинського.
Вчителі школи ділилися своїм досвідом і презентували свої педагогічні надбання під час проведення різноманітних методичних заходів. Так, на базі нашої школи проведено 9 районних семінари: заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи на тему «Науково-методичний супровід навчально виховного процесу в умовах інноваційних змін» (2008 р.), заступників директорів шкіл з виховної роботи на тему «Вдосконалення управління виховним процесом школи: програмно-цільовий підхід» (2009 р.), семінар вчителів історії «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами суспільних дисциплін» (2007 р.), вчителів іноземної мови «Активні форми і методи роботи на уроках іноземної мови» (2008 р.), вчителів початкових класів «Впровадження інтерактивних методів у навчально-виховний процес початкової ланки» (2008 р.), вчителів трудового навчання «Виховання в учнів поваги до традицій українського народу через художньо-прикладну творчість» (2009 р.), зарубіжна література на тему «Розвивальне навчання, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів» (2009 р.), біології «Впровадження нових педагогічних технологій на уроках біології» (2007 р.) також на базі була проведена колегія директорів з питання «Результативність позакласної роботи».
Вчитель Довженко Г.І. (2 клас) , Глубока С.П. (історія), Ногаєва В.М.(поч. кл.) прийняли участь у обласному педагогічному ярмарку, їх досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Вчителі-філологи постійно приймали участь у конкурсі творів ім. П. Яцика.
Вивчено та узагальнено досвід вчителів Глубокої С.П. з питання «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Довженко Г.І. з питання «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів», Круголь М.О. з питання «Використання нових педагогічних технологій як один з шляхів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології».
Як підсумок методичної роботи вчителів у школі проводилися тематичні методичні декади, під час яких вчителі школи давали відкриті уроки, на яких показували впровадження передових педагогічних технологій, проходили презентації наробок з науково-методичних проблем «Фестиваль методичних ідей», психолого-педагогічні семінари, конкурси на кращій роздатковий матеріал , виставки літератури з інноваційних технологій навчання, проводилися анкети, співбесіди по самоосвіті. Проводилися творчі звіти вчителів: Глубокої С.П. з питання: «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Глубокого М.А., Круголь М.О. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології», Машкалової на тему: «Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів», Т.І., Ногаєвої В.М на тему: «Ігрові ситуації на уроках розвитку мовлення», Довженко Г.І. «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів».
Система методичної роботи у школі по реалізації пріоритетних завдань школи сприяла підвищенню професійної майстерності вчителів і вплинула на результативність роботи педагогічного колективу, про що свідчать результати атестації та моніторингу. За наслідками атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень вчителі Машкалова Т.І. вчителька зарубіжної літератури та російської мови (отримала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 2006 р.), Ногаєва В.М. (вчитель початкових класів) отримала педагогічне звання «Старший вчитель» 2006 р., Сімоніна В.І. отримала ІІ кваліфікаційну категорію 2009 р. 
Наслідки моніторингу навчальних досягнень учнів такі 40% учнів навчається на 7 – 12 Б . Районних олімпіад: протягом 5 років учні школи постійно посідали І – ІІІ місця з історії (вч. Глубока С.П.), біології (вч. Круголь М.О.), української мови та літератури (вч. Тупотіна Т.І.), посідали ІІ –ІІІ місця з математики (вч. Глубокий М.А., 2006-2007 н.р.), російської мови (вч. Машкалова Т.І., 2007-2008 н.р.), основи економіки (вч. Василенко Н.Г., 2006-2007, 2007-2008 н.р.) та ЗНО . За результатами ЗНО слід відзначити вчителя української мови та літератури Павук Т.І. (написало учнів на 7-9 Б 55,5%, на 10-12 Б 9,1%, на 1-3 Б - немає ), Круголь М.О. (написало учнів на 7-9 Б 33,4%, на 1-3 Б - немає ).
Але поряд з досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки. Слід активізувати роботу з здібними дітьми вчителям хімії, географії, іноземної мови, математики; активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку, активніше впроваджувати інформаційні технології, активніше приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
Після звіта-презентації Круголь М.О. звітувалися керівники методичних об’єднань.
Глубока С.П. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку, яка повідомила що методичне об'єднання вчителів  суспільно-гуманітарного напрямку працювало над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей інноваційної особистості».
Протягом 5 років вчителька історії Глубока С.П. проводила апробацію (на обласному рівні) програми та підручників з громадянської освіти (9-11 клас) та прийняла участь в республіканській науково-практичній конференції у м. Києві на тему «Можливості громадянської та історичної освіти у формуванні соціально-відповідальної позиції молоді». Вчителька історії Глубока С.П. посіла І місце у районному конкурсі «Вчитель року» (2008 р.) і прийняла участь в обласному заочному турі. 
Світлана Петрівна прийняла участь у обласному педагогічному ярмарку, її досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Вчителі-філологи постійно приймали участь у конкурсі творів ім. П. Яцика.
Вивчено та узагальнено досвід вчителів Глубокої С.П. з питання «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», було прове6денно   районні семінари: вчителів історії, вчителів іноземної мови та вчителів зарубіжної літератури і російської мови.
Також Світлана Петрівна дала характеристику роботи кожного вчителя, розповіла про їхні досягнення.
Згурська Н.П. – керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку, що працювало над науково-методичною проблемою «Застосування активних та інтерактивних методів викладання предметів природничо-математичного напрямку», Наталія Петрівна зробила аналіз роботи методоб’єднання, аналіз моніторингових спостережень за навчальними досягненнями учнів. Вчителі методичного об’єднання проведено два районних семінари: вчителів біології (Круголь М.О.) та трудового навчання (Згурська Н.П.).
Керівник методичного об’єднання початкових класів Ногаєва В.М. повідомила що МО   початкових класів працювало над науково-методичною проблемою «Використання творчих завдань, як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання».  Вчителі взяли активну участь у Районному конкурсі «Парад творчих особистостей», провели районний семінар на тему «Впровадження інтерактивних технологій в початковій школі», зробили моніторинг навчальних досягнень учнів. Вчитель Довженко Г.І. (2 клас) , Ногаєва В.М.(поч. кл.) прийняли участь у обласному педагогічному ярмарку, їх досвід занесено в обласний каталог «Педагогічних здобутків освітян – 2008».
Як підсумок методичної роботи вчителів у школі проводилися тематичні методичні декади, під час яких вчителі школи давали відкриті уроки, на яких показували впровадження передових педагогічних технологій, проходили презентації наробок з науково-методичних проблем «Фестиваль методичних ідей», психолого-педагогічні семінари, конкурси на кращій роздатковий матеріал , виставки літератури з інноваційних технологій навчання, проводилися анкети, співбесіди по самоосвіті. Проводилися творчі звіти вчителів: Глубокої С.П. з питання: «Формування громадянської компетентності засобами суспільних дисциплін», Глубокого М.А., Круголь М.О. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології», Машкалової на тему: «Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів», Т.І., Ногаєвої В.М на тему: «Ігрові ситуації на уроках розвитку мовлення», Довженко Г.І. «Пізнавальні ігри та творчі завдання для розвитку логічного мислення молодших школярів».
Проведено звіти-презентації вчителів з власних науково-методичних проблем: виступи, презентація наробок, альбомів, роздаткового матеріалу, таблиць. Вчителі Мартинова І.Л., Сімоніна В.І., Тупотіна Т.І., Круголь М.О. презентували своє портфоліо. Підчас презентації вчителі обмінялися досвідом по впровадженню нових педагогічних технологій. Круголь М.О. впроваджувала технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольові ігри, інсценування) та технології проблемного навчання. Глубокий М.А. – інформаційні технології, вчителі початкових класів – технології кооперативного навчання (робота в парах, карусель, робота в малих групах) та ситуативного моделювання (рольові ігри) , вчителі-філологи – колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, аналіз ситуації). Глубока С.П. впроваджувала технології дискусійних питань (метод прес, займи позицію, дискусія, дебати).
Василенко Н.Г., Сімоніна В.І., Ярмоленко М.Л., Згурська Н.П. впроваджували такі технології: робота в парах, малих групах, акваріум, мікрофон, не закінчене речення, мозковий штурм.
ІІІ. Заключна частина.
Педагогічна рада ухвалила:
1.     Позитивно оцінити роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
2.     Нагородити грамотами за активну участь у роботі над науково-методичною проблемою вчителів:
o       Глубоку С.П.      (вч. історії, кер. М/О вс.)
o       Згурську Н.П.      (вч. трудового навчання, кер. М/О )
o       Довженко Г.І.      (вч. початкових класів)
o       Ногаєву В.М.       (вч. початкових класів)
o       Шагарову Л.О.     (вч. початкових класів)
o       Мартинову І.Л.     (вч. української мови та літератури)
o       Машкалову Т.І.     (вч. зарубіжної літератури та російської мови)
o       Павук Т.І.              (вч. української мови та літератури)
o       Тупотіну Т.І.         (вч. української мови та літератури)
3.     Активізувати роботу з здібними дітьми вчителям хімії, географії, ін6оземної мови, математики.
4.     Вчителям школи: активніше впроваджувати інформаційні технології.
5.     Активізувати роботу щодо підготовки матеріалів на обласну педагогічну виставку.
6.     Приймати участь у районному конкурсі «Вчитель року».
7.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на ЗДНВР Круголь М.О.
 
 
 
 
 
 
 
             Голова педради:                                       М.А. Глубокий
 
 
            Секретар:                                                  Т.І. Машкалова
 
 
Схема реалізації науково - методичної проблеми
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Васильківська Загальноосвітня школа І-ІIIступенів
 
І етап             2010-2011 н.р підготовчий
IIетап               2011 - 2012 н.р. організаційно -моделюючий
    IIIетап               2012- 2013 н.р.
  креативний
     IVетап
   2013 - 2014 н.р.
     корегуючий
 
    Vетап                   2014 -2015 н.р.
підсумковий
 
=>Конкретизація
=> Наукове обгрунтування
=>Розробка та апробація
=> Аналіз і корекція
=>Узагальнення
проблеми на рівні
моделі креативного 
системи діяльності
   накопиченого педагогіч-
перспективного
      регіонів та окремих
    
освітнього закладу
навчального закладу,
   ного досвіду, визначення
       педагогічного досвіду
     педагогічних колективів;
=> Розробка відповідних
    або вчителя, вихователя  
   його основних ідей для
=>Підведення підсумків
=> Планування роботи
проектів на рівні
спрямованої на
   широкого запровадження
    огляду-конкурсу
творчих груп ;
конкретних освітніх
      розвиток творчого 
=>Аналіз матеріалів   
«Заклад креативної освіти».
=> Створення «банку
установ ;
потенціалу особистості;
     попередніх зрізів
=>Підготовка матеріалів
     інформацій» ;
=> Координація діяльності
=>Масове запровадження
      діагностики рівня
    для публікації.
=> Визначення основних
методичних служб
новітніх педагогічних
розвитку творчого
=> Науковий аналіз
      показників для системного
      різних рівнів в
      технологій;
потенціалу учнів та їх
матеріалів моніторингу.
відстеження ;
забезпеченні умов для
=>Накопичення досвіду
навчальних досягнень.
=>Підготовка підсумкових
=> Діагностика рівня
підвищення творчої 
     управління
=> Організація огляду-
    наукових конференцій
готовності педагогічних
      активності педагогічних
   інноваційними процесами
конкурсу «Заклад
=>Обмін досвідом між
колективів до роботи
кадрів.
   в освітній діяльності.
креативної освіти»
регіонами області.
над проблемою ;
 
 
 =>Вивчення та експертна
 
=> Організація роботи
 
 
оцінка накопиченого
 
      психолого-педагогічних
 
 
педагогічного досвіду.
 
      семінарів з проблеми
 
 
 
 
      креативної освіти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів Голова  м/о                                             Ногаєва  В.М2011 рікДокорінні  зміни  в  умовах  життя  українського  суспільства  спричинили  суттєві  перетворення  в  системі  освіти. Сьогодні  перед  школою  постає  завдання – не  просто  дати  учням  певні  знання  й  уміння,а  сформувати  таку  людину,яка  здатна  творчо  мислити,  приймати  рішення  й  адаптуватися  за будь-яких  умов. Це  вимагає   перебудови  діяльності  педагога  і, в  першу  чергу,його  взаємодії  з  учнем на  користь  процесів  саморозвитку  й  самоорганізації. Розв’язанню  таких  завдань  значною  мірою  сприяє  організація  методичної  роботи. 2010 – 2011  н.р. – це рік  початку  роботи  вчителів  початкових  класів  над  науково-методичною  проблемою  «Розвиток  творчого  потенціалу  вчителя  і  учня  шляхом  впровадження  інноваційних  технологій» на І етапі.Тому  вся  робота  направлена  на ознайомлення  з  теорією  з  даного  питання.Виходячи  з  даної  проблеми,кожен  вчитель  обрав  собі  свою  проблему, над  якою  працював  навчальний  рік.На  засіданнях  МО  початкових  класів  у  2010-2011 н.р. розглядалися  нормативно-правові  документи  щодо  організації  навчально-виховного  процесу,актуальні  проблеми  методики  викладання  шкільних  дисциплін,  інформація  стосовно  проведення  навчальних,  позакласних  занять та  обговорення  педагогічної  літератури,книг,періодичних  видань.Були розглянуті  такі  теоретичні  питання:«Креативна  освіта  для  розвитку  інноваційної  особистості» (Ногаєва  В.М);  «Інноваційні  педагогічні  процеси  у  початкових  класах  як  шлях  до  якісної  освіти»  (Довженко  Г.І).Керівник  м/о  Ногаєва  В.М  організувала   та  провела  методичні  посиденьки  з  питання  «Застосування  на  сучасному  етапі  інтерактивних  методів  навчання». Вчителі  поділилися досвідом  роботи  з  питань: «Розвиток  пізнавальної  активності  засобами  особистісно-орієнтованого  навчання» (Шагарова  Л.О), «Формування  творчих  та  пізнавальних  здібностей  учнів  з  використанням  технології  розвитку  критичного  мислення»  (Золотоверхова  Н.В). Був  проведений   психолого-педагогічний  практикум  «нетрадиційні  форми роботи  як  засіб  формування  комунікативної  компетентності  учнів  початкової  ланки»  (Ногаєва  В.М).За  час  роботи над  своєю  науково-методичною  проблемою  вчителі  систематизували  свої  наробки  і  презентували  не  тільки  в  школі,а  і  в  обласній  педагогічній  яр марці  з  проблеми  «Творчі  вправи  та  ігри  як  невід'ємна  частина  логічного  мислення  молодших  школярів»  (Довженко Г.І),  та  «Використання  інтерактивних  прийомів  навчання  в  початкових  класах»  (Ногаєва  В.М). Працюючи над  науково-методичною  проблемою  області,школи,  вчителі  початкових  класів  впроваджували  у практику  інноваційні  технології,  компетентісний  підхід  до  кожного  предмета.Вчителі  Довженко  Г.І., Ногаєва  В.М.,  Шагарова  Л.О.  провели  відкриті  уроки  для  колег  школи  на  яких  показали  впровадження  різних  форм  і  методів  інтерактивних  технологій. Зокрема, в  рамках  методичної  декади  в  2-му  класі  (вчитель  Шанарова  Л.О)  був  проведений  відкритий  урок – гра  з  трудового  навчання  з  теми  «Вишеньки-черешеньки». На  уроці  було  показано,як  вчитель  використовує  інноваційні  технології  і  технології  кооперативного  навчання  «Мікрофон»,  робота  в  парах,  технологія  ситуативного  моделювання: «Розігрування  ситуацій  за  ролями». Взявши  активну  участь  в методичній  декаді,вчителі  початкових  класів  розкрили  свій  досвід  з  науково-методичної  проблеми. На  високому  рівні  пройшли  тижні  початкових  класів  (Ногаєва  В.М,Шагарова Л.О).  Під  час  тижня  початкових  класів  проведено  виставку  дидактичного  та  роздавального  матеріалу,учнівських  розробок  та  зошитів,організовані  музичні  вистави.В  рамках  тижня  початкових  класів  в 4-му  класі  (вчитель  Довженко  Г.І)  був проведений  урок-казка  «Подорож  осіннього  листочка». На  цьому  уроці  вчителька  показала,  як  вона  використовує  інноваційні  технології,  робота  в  парах,групах  «Дерево  рішень», «Мікрофон».Ногаєва  В.М. (3  клас)  прийняла  участь  у  конкурсі  «Вчитель  року». Вона  показала  майстер-клас    математики «Закріплення  множення  і  ділення» (Урок-подорож).  На  цьому  уроці  вчителька  показала  методи  та  прийоми  через  які  вона  розкриває  свої  проблеми. «Використання  інтерактивних  прийомів  навчання  в  початкових  класах», а  саме  «асоціативний  кущ»,  робота  в парах, групах;технологія  ситуативного  моделювання  «Розігрування  ситуації  за  ролями».На  основі  моніторингових  спостережень  можна  зробити  висновок,що  активна  робота  над  науково-методичною  проблемою  м/о  з  боку  вчителів  позитивно  позначилася  на  успішності  учнів.Вчителі  початкових  класів  постійно  підвищують  свій  професійний  рівень  шляхом  самоосвіти,активної  участі  у  роботі  психолого-педагогічного  семінару  та  м/о  .Таким  чином,правильно  організована  робота  м/о  дає  можливість  забезпечувати  неперервність  педагогічної  освіти,здійснювати  прогноз  щодо  обсягів  і  напрямів  професійної  підготовки  вчителів,формує потребу  і  здатність  особистості  до  самонавчання.
 
 
 
 
 
 
 
                              Аналіз роботи
методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку над науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
 
У 2010-2011 н. р. вчителі області розпочали роботу над новим науково-методичним проектом  «Креативна освіта  для розвитку  інноваційної особистості».  На першому етапі спланували роботу М О над проблемою, визначивши пріоритетні напрямки роботи:
1.      Ознайомитися з теорією досліджень творчого потенціалу креативної особистості, сприйняти необхідність впровадження в навчально-виховний процес нової гуманістичної освіти.
2.       Орієнтувати педагогічну діяльність вчителів на нові досягнення науки, конструктивне сприйняття нових ідей, практичне використання сучасних педагогічних технологій.
3.      Використовувати технології духовності в системі креативної освіти.
4.      Вивчити матеріали нового обласного проекту,висвітлені в обласних педагогічних виданнях «Джерело», «Нива знань».
5.      Вдосконалювати формування предметних компетентностей учнів, вдосконалювати власну педагогічну компетентність.
Виходячи із обласної науково-методичної проблеми, вчителі   визначили проблему,над якою буде працювати  М О – це «Розвиток інноваційної особистості в системі креативної освіти». Кожен педагог визначив проблему, над якою працював. Зокрема, Василенко Н.Г. працює над впровадженням компетентнісного підходу у системі викладання іноземної мови, Глубока С.П. над проблемою «Ефективні технології креативної освіти – основа творчої самореалізації вчителя і учнів», Машкалова Т.І. – «Технології духовності в системі креативної освіти», Тупотіна Т.І. – «Розвиток творчих здібностей інноваційної особистості на уроках української мови», Павук Т.І. – «Реалізація компетентнісного підходу при викладанні української літератури», Тарасевич М.Л. «Формування компетенції з іноземних мов шляхом впровадження інтерактивних технологій».
Протягом 2010-2011н.р. було проведено 5 запланованих і 3 позапланових засідань МО. Планування здійснювалося з урахуванням результатів анкетування вчителів, з  їх індивідуальними планами, охоплюючи теоретичні питання нового науково-методичного проекту, роботу з молодим вчителем, організацію позакласної роботи з предметів суспільно - гуманітарного напрямку, самоосвіту викладачів.
Традиційно перше засідання МО, що проходило 26 серпня 2010 року, було проведено у вигляді інструктивно-методичної наради по ознайомленню членів методичного об’єднання із основними нормативними документами, навчально-методичним забезпеченням викладання предметів, а головне – визначенням основних напрямків роботи у новому навчальному році.
Наступні засідання були проблемно-тематичними, на яких висвітлювалися питання реалізації навчально-методичного проекту. Зокрема, провели семінар на тему «Дослідження творчих здібностей особистості як необхідний етап роботи над новим науково-методичним проектом», діалог «Взаємодія педагогів з обдарованими дітьми», обговорення матеріалів до семінару-практикуму «Організація застосування групових форм роботи на уроках», обговорення  матеріалів до педчитань  «Розвиток креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учнів».
Вчителі - предметники брали активну участь у шкільній методичній декаді. Всі вчителі працюють над створенням свого портфоліо, що було продемонстровано під час виставки – огляду. Були відзначені кращі портфоліо вчителів – Машкалової Т.І., Тупотіної Т.І., Тарасевич М.Л., Глубокої С.П. Високий рівень самоосвітньої роботи з нової науково-методичної проблеми продемонстрували Глубока С.П., Машкалова Т.І. і молодий спеціаліст  Тарасевич М.Л. Ці вчителі зробили вагомий внесок у створення « банку інформації» з креативної освіти.
Слід відзначити високий рівень підготовки та проведення всіх відкритих уроків вчителями М О . Наприклад, нетрадиційний урок з англійської мови в 11 класі на тему «Життя молоді в Україні», який провела молодий спеціаліст Тарасевич М.Л., урок-практикум у 7 класі « Опис зовнішності людини»(Тупотіна Т.І.), урок – подорож «Німеччина»(Василенко Н.Г.), урок – презентація в 11 класі з використанням комп’ютерних технологій «Світ на початку 21 століття» (всесвітня історія, вчитель Глубока С.П.),урок – гра у 5 класі з української мови (Павук Т.І.). Вчитель світової літератури Машкалова Т.І. провела майстер-клас у 9 класі на тему «Іван Мазепа» за поемою Байрона (урок-портрет).
Всі вчителі МО проводили предметні тижні, відзначали святкові дати, традиційні свята школи, проводили вечори, готували учнів до олімпіад, конкурсів, змагань. Тарасевич М. Л. підготувала учнів до районних змагань з туризму, Машкалова Т. І. і Василенко Н. Г. до районних предметних олімпіад , Тупотіна Т.І. взяла участь у підготовці до фестивалю художньої самодіяльності школярів, Василенко Н.Г. керувала підготовкою учнів до зльоту євроклубів.
У 2010-2011 н. р. чергову атестацію проходила вчитель російської мови та світової літератури Машкалова Т.І., яка взяла участь в обласному педагогічному ярмарку, провела майстер-клас для вчителів школи, підтвердивши під час чергової атестації вищу категорію.
Результативність роботи вчителів продемонстрували зрізи знань з історії України у 8 класі, що проводило обласне управління освіти, а також контрольні роботи з української мови, англійської та німецької мов, історії України у 5 – 8 класах за завданнями Міносвіти та науки, молоді та спорту України.  Зокрема, майже 78% становить якісний показник обласних зрізів знань з історії у 8 класі, а 22 % учнів виконали роботи на 5 – 6 балів.
На заключному засіданні розглянули підсумки роботи методичного об’єднання, заслухали самозвіти вчителів, проаналізували проблеми та провели анкетування для успішного планування роботи М О на наступний навчальний рік.
Таким чином, всі вчителі методичного об’єднання суспільно – гуманітарного напрямку добросовісно працювали над новим науково – методичним проектом « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», брали активну участь у методичній роботі, виписували науково – методичні журнали і літературу, користувалися Інтернет – ресурсами.
Однак поряд з позитивними результатами в роботі М О були такі недоліки:
Недостатньо високий рівень роботи по дослідженню творчого потенціалу інноваційної особистості.
Не всі вчителі використовують на своїх уроках, позакласних заходах інформаційні технології.
Слід звернути увагу на участь у конкурсі «Вчитель року».
Вчителям – мовникам висвітлювати питання навчання та виховання учнів у ЗМІ.
Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок красивого і виразного мовлення, культури письма.
Створювати сприятливі умови для самореалізації учнів, підвищення показників творчої компетентності особистості.
 
 
 
  План
роботи методичного об’єднання
вчителів суспільно - гуманітарного напрямку
на 2011-2012 н.р.
 
 Голова МО Глубока С.П.
Науково – методичний проект області:
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
 
Науково – методична проблема, над якою працює школа: 
Науково – методична проблема, над якою працює М О:
«Розвиток компетентностей особистості в системі креативної освіти»
  
Пріоритетні напрямки роботи
 
1.     Продовжити ознайомлення з теоріями досліджень творчого потенціалу креативної інноваційної особистості , вивчення наукового обґрунтування моделі креативної освіти.
2.    Ширше використовувати інформаційні технології на уроках та в позакласній роботі.
3.    Удосконалювати навички роботи з Інтернет – ресурсами.
4.    Постійно поповнювати « банк інформації» з науково – методичної проблеми області, школи, М О, використовуючи науково – методичну літературу: газети, журнали, Інтернет – ресурси.
5.    Продовжити розвивати загальні та предметні компетентності школярів в системі креативної освіти.
6.    Використовувати ефективні технології духовності в навчально – виховній роботі.
7.    Моделювати та проводити уроки, використовуючи інноваційні технології, зокрема, електронні мультимедіа – ресурси.
8.    Вести моніторингові спостереження за рівнем навчальних досягнень учнів з метою підвищення якості та результативності навчання. 
Аналітична довідка
про стан викладання німецької мови у 5-8 класах       (вчитель Василенко Н. Г.)
 Вчителька німецької мови Василенко Н. Г. є членом методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку. У між атестаційний період вона постійно брала участь у засіданнях МО. Зокрема, під час „ круглого столу ” на тему: «Ефективному уроку – творчий пошук » , дискусії на тему « Вчитель знову повинен стати учнем? », семінарах «Креативне мислення школярів», «Групові форми роботи на уроках», «Дослідження творчих (предметних) компетентностей та здібностей як необхідний етап роботи над новим науково-методичним проектом», «Виявлення та робота з обдарованими дітьми» тощо. Вчителька постійно інформувала про моніторингові спостереження навчальних досягнень учнів з німецької мови, про роботу із зошитами учнів, робила порівняльний аналіз навченості школярів, аналізувала контрольні роботи.
Василенко Н. Г. постійно брала актину участь у методичній декаді школи. Наприклад, у березні 2010 року виступала із звітом про роботу над проблемою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів як один із шляхів реалізації впровадження інноваційних технологій», де проаналізувала досвід 5-річної роботи над проблемою, продемонструвала власні наробки – демонстраційні матеріали з німецької мови.
Наталя Григорівна постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти, знайомиться з публікаціями предметного журналу «Німецька мова в школі», матеріалами мережі Інтернет і, що найважливіше, постійно удосконалює практичне володіння німецькою мовою.
Показником професійного росту та розвитку особистості вчителя є самоосвіта,проходження курсової перепідготовки, участь в роботі МО, індивідуальна робота над науково-методичним проектом, над своєю методичною проблемою, проведення позакласної роботи з німецької мови, відкритих уроків. Матеріали своєї педагогічної діяльності вчителька оформила в порт фоліо. Щороку Василенко Н.Г. проводила відкриті уроки. Метою відвідування уроків Наталії Григорівни з німецької мови було наступне:
аналіз ефективності методичних прийомів навчання учнів, використання інтерактивних технологій ;
навчально-методичне забезпечення уроку;
формування мовленнєвої культури школярів;
виявлення оптимальних сполучень фронтальної, групової та індивідуальної роботи;
застосування креативної моделі освіти, розвиток творчих здібностей учнів.
Відзначу, що уроки вчительки відповідали наведеним критеріям. Хочу відзначити мовну компетентність Василенко Н.Г., широке використання наочності, карток із завданнями для учнів, граматичних таблиць з німецької мови, іграшок і музичних пауз. Все це робить її уроки цікавими, динамічними, творчими. Вчительці є чого навчити молодого педагога, поділитися досвідом з колегами. Нагадаю, що Василенко Н.Г. три роки була наставником молодого спеціаліста Тарасевич М.Л., старанно виконуючи це доручення. Вона постійно звітувала на засіданні МО про пророблену роботу.
Щороку проводилася перевірка роботи із зошитами учнів з німецької мови. Учні ведуть по 2 зошити, які перевіряються вчителькою відповідно до вимог. Зовнішній вигляд зошитів охайний. Якість перевірки характеризується акуратністю виправлень.
Щороку вчителі іноземної мови проводять у школі тижні іноземної мови на високому професійному рівні. Це підвищує інтерес до вивчення іноземної мови. Наталія Григорівна готує дітей до участі у Всеукраїнських олімпіадах з німецької мови.
Висновки та рекомендації.
1.      Відзначити професійний рівень роботи Василенко Н.Г. у навчально-виховному процесі.
2.      Заслухати творчий звіт вчительки на засіданні методичного об’єднання.
3.      Продовжити вивчення творчого потенціалу креативної особистості, вивчати моделі креативної освіти.
4.      На уроках та в позакласній роботі використовувати інформаційні технології, мережу Інтернет.
5.      Звернути увагу на індивідуалізацію навчання учнів, диференціацію письмових робіт з німецької мови.
 
 
28 жовтня 2011 року                                   
Керівник МО    Глубока С.П.
 
Тематика засідань методичного об’єднання
 
Серпень, 30
/Інструктивно – методична нарада/
 
1.    Ознайомлення членів М О з основними нормативними документами, навчально – методичним забезпеченням викладання предметів суспільно – гуманітарного напрямку.                    /Голова М О/
2.    Визначення основних напрямків діяльності методичного обєднання в новому навчальному році.                               /Голова М О/
3.    Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи вчителів над науково – методичним проектом на ІІ етапі (організаційно – моделюючому), графіків проведення відкритих уроків та предметних тижнів. Затвердження програм спецкурсів.                     / Діалог, всі вчителі/
4.    Особливості викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу в 11 класі. Календарно – тематичне планування.                   /Всі вчителі/
5.    Значення мультимедійних презентацій у навчально – виховному процесі. Презентація « Збірника пізнавальних задач і завдань з суспільствознавчого курсу «Людина і світ»   ( Глубока С. П./
6.    Самоосвіта вчителя як складова креативної освіти.            /Обмін думками, всі вчителі/.
7.    Про підготовку матеріалів для участі в обласному фестивалі педагогічної майстерності та ярмарку педагогічних технологій.       /Інформація/.
8.    Розподіл доручень між членами М О. Завдання на наступне засідання.     /Голова М О/.
 
Жовтень, 27
 
1.    Семінарське заняття на тему: «Виявлення й робота з обдарованими дітьми». /Всі вчителі/.
2.    Проведення І туру Всеукраїнських шкільних олімпіад з предметів суспільно –  гуманітарного напрямку. Обговорення та затвердження завдань.     /Голова М О,  вчителі/.
3.    «Круглий стіл» на тему: «Використання креативних технологій на уроках української літератури».                 /Павук Т. І./.
4.    Інформація по стан викладання німецької мови /робота із зошитами учнів, зрізи знань, навчально – методичне забезпечення, участь в олімпіадах тощо/.               /Голова М О/.
5.    Огляд матеріалів для участі в обласному фестивалі педагогічної майстерності та ярмарку педагогічних технологій.     / Глубока С.П./
6.    Завдання на наступне засідання М О.
 
 
Грудень, 29
 
1.    Портфоліо вчителя як показник професійного розвитку.                                       /Виставка. Обмін досвідом/.
2.    Підсумки проведення олімпіад з предметів суспільно -гуманітарного напрямку.      /Всі вчителі/.
3.     «Формування компетенцій з іноземних мов через впровадження                                                                   інформаційних технологій».     /Презентація досвіду роботи Тарасевич М. Л./.
4.    Моніторинг навчальних досягнень і предметних компетентностей   школярів за І семестр.                                        / Всі вчителі/.
5.    Обговорення матеріалів для участі в обласному фестивалі педагогічної майстерності та ярмарку педагогічних технологій. / Глубока С.П./
6.    Завдання на наступне засідання М О.
 
                                                        Лютий, 
 
1.    Педагогічний вернісаж « Компетентністний підхід у системі викладання іноземної мови» /Презентація досвіду роботи Василенко Н. Г./.
2.    Про участь вчителів у шкільній методичній декаді. /Діалог/.
3.    Про дотримання єдиних вимог під час роботи із зошитами учнів з англійської мови.        /Голова М О /.
4.    Про стан роботи із зошитами з української мови та літератури. / Павук Т. І., Тупотіна Т. І. /.
5.    Виставка новинок науково – методичної інформації для поповнення «банку інформації. / Всі вчителі /.
6.    Затвердження плану проведення тижня української мови та літератури. / Павук Т. І./.
7.    Завдання на наступне засідання.
  
Травень,
 
1.   « Навчання основ правознавства з використанням інформаційно – комунікаційних технологій». /З досвіду роботи, Глубока С.П./.
2.   Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі креативної освіти. /Діалог, всі вчителі/.
3.   Про проведення навчальної практики у 5 – 8, 10 класах. /Інформація, всі вчителі/.
4.   Звіти членів М О про роботу над науково – методичною проблемою.
5.   Діалог по самоосвіті.
6.   Аналіз моніторингових спостережень за рівнем навчальних досягнень учнів.
7.   Аналіз роботи М О у 2011 – 2012 н. р. /Виступ голови М О/.
8.   Планування роботи М О на 2012 – 2013 н. р. /Анкетування/.

План

роботи ради

профілактика правопорушень Васильківської ЗОШ І – ІІІ ст.

на 2012-2013 н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

 1.

Підсумки роботи Ради за минулий навчальний рік. Затвердження плану роботи на 2011-2012 н.р.

Голова ради, заступник голови ради

серпень

2.

Робота з учнями, що перебувають на внутрішньо шкільному обліку:

-         індивідуальні  бесіди;

-         спостереження;

-         відвідування уроків;

-         залучення  до участі в роботі гуртків та спортивних секцій, контроль за відвідуванням;

-         залучення до позакласної роботи;

-         психодіагностична робота;

-         діагностика причин та запобігання правопорушенням.

Класні керівники, соціальний педагог, психолог, організатор.

Протягом року

3.

Робота з неблагополучними сім’ями, діти з яких перебувають на внутрішньо шкільному обліку.

-         надання консультації щодо виховання дітей;

-         індивідуальна робота з батьками;

-         обстеження матеріально-побутових умов;

Класні керівники

 

 

 

 

 

Склад ради

Протягом року

 

 

 

 

 

2 рази на рік

4.

Вивчення стану навчально-виховної роботи, дисципліни в класі (9-В)

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

жовтень

лютий

5.

Діагностика причин та запобігання правопорушенням (робота з дітьми "групи ризику”).

Класні керівники

Протягом року.

6.

Забезпечення взаємо інформування з відділом освіти, службою в справах неповнолітніх, РВГУ МВС України щодо невідвідування занять дітьми "Групи ризику” та виниклі екстремальні ситуації з дітьми.

Класні керівники

Протягом року

7.

Своєчасне вживання заходів щодо виявлення "важких” підлітків, посилення педагогічного впливу на них.

Склад ради

Вересень-жовтень

8.

Проведення рейдів спільно з батьківськими комітетами класів з метою перевірки проведення дозвілля підлітками.

Склад ради

Протягом року

9.

З метою запобігання бродяжництва, що веде до виникнення правопорушень, проводити систематичний контроль за відвідуванням занять дітьми "групи ризику”.

Класні керівники

Протягом року

10.

Засідання педагогічних колективів класів, де навчаються "важкі” учні. Аналіз стану навчання. Робота з учнями, що мають бали початкового рівня.

Вчителі, склад ради.

За потребою.

11.

З метою розвитку соціальної активності учнів, почуття власної гідності, зміцнити учнівське самоврядування

Педагог-організатор

Протягом року

12.

При здійсненні виховного процесу врахувати вікові особливості учнів.

1.      1-4 класи

-         наступність у роботі дитячого садка та початкової школи;

-         проведення ранньої діагностики відхилень у поведінці учнів.

2.      5-9 класи.

-         вивчення учнів та їх нахилів, широке залучення їх до різноманітних об’єднань за інтересами.

3.      10-11 класи.

-         пошуки оптимальних шляхів спільної діяльності учителів і учнів;

-         надання учням самостійності у вирішенні найбільш суттєвих питань життя шкільного колективу.

 

психолог

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

     Січень-лютий

 

 

 

 

 

 

Протягом року

13.

 Заходи по профілактиці негативних явищ серед молоді. (за окремим планом).

Педагог-організатор, Класні керівники.

листопад

14.

Робота щодо організації літнього відпочинку учнів, що перебувають на обліку.

Педагог-організатор, Класні керівники.

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ №8 від 04.01.2012 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНУ РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнів створена із числа педагогічних працівників, старшокласників, батьків і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.

Мета і завдання ради:

1. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

2. Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

3. Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

4. Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, г ромадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

Організація роботи ради

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнівської молоді обирається у складі 7-9 осіб. Періодичність її засідань визичається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у мікрорайоні школи та необхідністю проведення засідань, але не менше одного разу на чверть. Головою ради обирається, як правило, директор школи або його заступник з виховної роботи. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але співпрацює з нею та іншими правоохоронними і громадськими організаціями в тісному взаємозв'язку.

Функції ради

Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання. Вона виконує такі функції:

—діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу;

—координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв'язків ради та суб'єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім'я, ровесники, заклади культури, засоби масової інформації, мікрорайон та ін.);

—творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;

—проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;

—оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;

—просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;

—прогностичну, яка полягає-у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

У діяльності ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших суб'єктів діяльності з учнями.

 

 

 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКА ЗОШ І – ІІІ ст.

 

СКЛАД РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ на 2012-2013 н.р.

 

П.І.Б.

посада

1.

Павук Т.І.

Заступник директора з виховної роботи

2.

Лозова О.М.

Педагог-організатор,  секретар ради

3.

Глубока С.П.

Учитель правознавства

4.

Круголь М.О.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

6.

Глубокий М.А.

Директор школи

7.

Круць Р.П.

Дільничний міліціонер

8.

Шаталов А.М.

Сільський голова

9.

Золотоверхова Н.В.

Депутат Васильківської с/р

10.

Грабар С.А.

Голова батьківського комітету, голова ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст

 

ЗАХОДИ ПО ПРАВОВОМУ ВИХОВАННЮ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ

на 2012-2013н.р.

 

Зміст

Дата

Відповідальний

 

1.

Контроль за станом відвідування учнями школи

постійно

Круголь М.О.

 

2.

Чергування учнів та вчителів на перервах

постійно

Павук Т.І.

Золотоверхова Н.В.

 

3.

Чергування учнів та вчителів , батьків на дискотеках у вечірній час

п'ятниця

Глубокий М.А.

Шаталов А.М.

 

4.

Виявлення та облік учнів схильних до правопорушень

постійно

Павук Т.І.

 

5.

Співробітництво з дільничним та службою у справах неповнолітніх

постійно

Павук Т.І..

 

6.

Співпраця з сільською радою

постійно

Золотоверхова Н.В.

 

7.

Обмежити перебування неповнолітніх по за домом без нагляду дорослих у вечірній час (до 22 год. взимку)

постійно

Дільничний міліціонер

 

8.

Співробітництво з батьківським комітетом

постійно

Глубокий М.А.

 

9.

Індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень

постійно

Павук Т.І.

 

10.

Правоосвітня робота серед учнів:

-виховні години;

-місячник провових знань;

постійно

Павук Т.І.

 

11.

Правоосвітня робота серед батьків:

-розгляд питань на батьківських зборах;

- розгляд питань на «Родинному колі»

постійно

Круголь М.О.

 

12.

Розширення мережі гуртків, факультативів

вересень

Павук Т.І. Круголь М.О.

 

13.

Проведення громадського огляду умов проживання учнів

Вересень-жовтень

Депутат с/р

 

14.

Психолого-педагогічний супровід категорійних сімей

постійно

Лозова О.М.

 

 

 

 

 

Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст.

 

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 2012-2013 н.р.

МІСЯЦЬ

ПИТАННЯ ЗАСІДАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

 

Вересень

1.Затвердження плану роботи школи по профілактиці правопорушень.

2.Організація дозвілля старшокласників ввечері (дискотеки)

3.Залучення учнів школи до позакласної роботи, занять у гуртках.

4.Залучення органів учнівського самоврядування до профілактичної роботи.

5.Взяття на облік дітей , схильних до правопорушень.

Грабар С.

 

Павук Т.І.

 

Павук Т.І..,

 

Лозова О.М.

 

Павук Т.І.

 

Грудень

1.Аналіз стану відвідування школи учнями (пропуски без причини).

2.Зайнятість учнів гуртковою, позакласною роботою.

3.Стан навчання категорійних дітей.

Круголь М.О.

 

Павук Т.і.

Круголь М.О.

 

Березень

1.Стан роботи по профілактиці шкідливих звичок.

2.Стан роботи по правовій просвіті.

3.Звіт про проведену роботу органами учнівського самоврядування з питань пропаганди здорового способу життя, правовій просвіті.

Стасішина О.М.

Глубока С.П.

Лозова О.М.

 

Травень

1.Підсумок роботи ради

за рік. Перспективне планування.

2.Звіт про оздоровлення дітей у 2012-2013н.р.

3.Організація літнього відпочинку, дозвілля та оздоровлення дітей.

Грабар С.

 

Лозова О.М.

Павук Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильківська ЗОШ І – ІІІ ст

 

 

 

 

Наказ

„03” вересня 2012 року                                              №8

 

Про шкільну раду з профілактики

правопорушень

З метою підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів

 

Наказую:

1.     Затвердити положення про шкільну раду з профілактики правопорушень серед учнів.

2.     Розробити план роботи ради профілактики правопорушень Васильківської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

3.     Створити склад ради профілактики правопорушень на 2012 – 2013 н.р. в складі 10 осіб.

4.     Голові ради розробити заходи по правовому вихованню та профілактиці правопорушень на 2012 – 2013 н.р.

5.     Затвердити план засідань ради профілактики правопорушень у 2012 т-2013 н.р.

6.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на секретаря ради Лозову О.М.

 

 

Директор школи                  М.А.Глубокий